christenunie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Francijn Brouwer, lijsttrekker: “Fijn dat u de moeite neemt om Mijn Zaak te lezen. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Zoetermeer? Hoe ziet de stad er in 2040 uit? De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart geven u de mogelijkheid te kiezen voor wat u belangrijk vindt.”

Wij willen Samen Recht Doen in ZoetermeeR

Zoetermeer is in de afgelopen decennia uit-gegroeid tot de derde stad van Zuid-Holland. In onze stad wordt volop geleefd, gewerkt en gebouwd. De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie-SGP met twee raadsleden werk mogen maken van haar idealen. Maar het kan en moet nog beter. Duurzamer. Socialer. 

christenunieSAMEN - RECHT DOEN
Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor de wereld en de stad willen wij Samen Recht Doen.

SAMEN - WE ZIJN ER VOOR ELKAAR
Want mensen hoeven niet alleen te leven, we zijn er voor elkaar. En de overheid functioneert pas goed als zij samen optrekt met de inwoners. Zoetermeerders weten het beste hoe het ervoor staat in hun buurt, en daarom zijn hun ideeën waardevol, en onmisbaar voor de toekomst van de stad. Of het nu gaat over het bouwen van huizen, de veiligheid op straat,
de afvalinzameling of het groen in de buurt.

RECHT - IEDER MENS IS WAARDEVOL
Want ieder mens is waardevol en we willen strijden tegen onrecht. Niemand hoeft aan de kant te blijven staan, en de mogelijkheden moeten eerlijk verdeeld worden. Niet alleen het geld, maar ook de huizen! En ook aan de schepping willen we recht doen, door er goed voor te zorgen.

DOEN - TOT BLOEI KOMEN
Omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we in beweging komen. Het is nú nodig om de daad bij het woord te voegen. We dragen samen zorg voor Zoetermeer, de plek waar wij wonen en werken. De samenleving en de schepping komen tot bloei voor en door mensen, als we Samen Recht Doen.

JIJ TELT MEE
Ieder mens is uniek, waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee. Wij zijn overtuigd van de waarde van kleine gemeenschappen, waarin mensen samen tot bloei komen. Wat daarvoor nodig is, is een overheid die vertrouwen geeft. Maar al te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Dat moet echt anders. Het is nu tijd om recht te doen. De ChristenUnie-SGP wil recht doen aan elke inwoner van Zoetermeer, aan de schepping, aan het klimaat, recht doen aan woningzoekenden en recht doen aan een waardevolle lokale economie. Daarvoor willen wij ons de komende 4 jaar inzetten.

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK VOOR ZOETERMEER
•  Omzien naar elkaar
•  Zorgen voor de schepping
•  Bouwen aan de buurt, met inwoners
•  Groene stad
•  Schone en veilige wijken
•  Aandacht voor gezinnen en relaties
•  Hulp bij schulden en hulp bij werk zoeken
•  Steun voor lokale ondernemers
•  Innoveren en verduurzamen
•  Een betrouwbare, dienstbare overheid

10 RESULTATEN
•  Gratis sporten voor jongeren
•  Containertuintjes tegen zwerfaval
•  Nieuwe weg, veiligere oversteek Nutricia
•  Buurtgezinnen helpen elkaar
•  Steun voor de Voedselbank
•  Meer aandacht voor kinderen met een Burgervoogd
•  Steun voor ouders in de Toeslagenaffaire
•  Kan het even minder met Halloween?
•  Eerder hulp bij schulden
•  Meer aandacht voor duurzaamheid

STEUNT U ONS?
Stem ChristenUnie-SGP (lijst 9).

CHRISTENUNIE-SGP ZOETERMEER
Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
cu-sgp@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.christenunie-sgp.nl