MVOZ

Op donderdag 15 september jl. is, onder ruime belangstelling, het eerste MVO-café (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in ons Stadstheater Zoetermeer geopend door Wethouder Bouke Velzen. Hij benadrukte dat ondernemers door hun daadkracht en creativiteit een belangrijke rol kunnen spelen bij het verduurzamen van de Zoetermeerse samenleving. Hij nodigt ondernemers daarom uit om zich, samen met hem, hiervoor in te zetten.

Wethouder Bouke Velzen opent eerste succesvolle MVO-Café in het Stadstheater

Hierna presenteerde Patricia van Echtelt het onderzoek van SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau), ‘Kansen op een krappe arbeidsmarkt’. De belangrijkste knelpunten die werkgevers ervaren zijn, hoge werkdruk en stress, moeite met werving en hoge loonkosten. Monique
Peperkamp van Dolphinflow liet zien en ervaren hoe je de werkdruk en stress kan verlichten. Wim Huurman van Pilatusdam Mens & Organisatie legde uit hoe werving naar gemotiveerde werknemers beter kan en hoe wij sneller kunnen inspelen op de veranderde behoeften van de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor vergroot je nog meer de kansen op voldoende en gemotiveerde medewerkers.

MVOZ

Patrick Verhoef van Werkbedrijf De Binnenbaan en WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) gaf aan wat zij voor ondernemers kunnen betekenen om de werving effectiever te maken en gaf daarbij geslaagde voorbeelden uit de praktijk. Na afloop werd er in een geanimeerde sfeer aan de bar nagepraat. Het volgende MVO-Café is op donderdag 20 oktober a.s.: Inloop om 17:00 uur en lezingen starten stipt om half 6.  Het gaat dit keer over hoe slim te ‘dealen’ met de hoge energieprijzen. Aanmelding kan via www.mvoz.nl.

STICHTING M.V.O. ZOETERMEER
06 - 204 108 86
info@mvoz.nl
www.mvoz.nl