Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 7 - OKTOBER 2021 GEZONDHEID

thuiszorg zoetermeer

Op 1 januari 2020 telde Nederland ruim drie miljoen inwoners ouder dan 65 jaar. Dat is 19,5% van de bevolking. Over tien jaar zullen er ongeveer 400.000 meer 80-plussers zijn dan nu. De cijfers liegen er niet om. Nederland vergrijst en in de huidige participatie-maatschappij stuurt de overheid erop aan dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen eventueel met thuiszorg. Deze zorg valt namelijk onder de basiszorg. Maar welke specifieke hulp valt eronder en hoe kun je thuiszorg aanvragen? We vroegen het aan directeur Hugo van der Linden en wijkverpleegkundige Romee Dits van Thuiszorg Zoetermeer. Een kleinschalige thuiszorgorganisatie met vooral cliënten in Zoetermeer, maar ook in Benthuizen en Hazerswoude.

Thuiszorg Zoetermeer wil persoonlijke zorg op maat bieden!

“Ik ben directeur, maar tegelijkertijd ook medewerker. Je zou me een meewerkend voorman kunnen noemen. Wekelijks draai ik namelijk mee in de wijk en zo ervaar ik wat er speelt op de werkvloer,” vertelt Hugo die een bedrijfseconomische achtergrond heeft. “Rond m’n 38e volgde ik mijn hart, studeerde ik af als verzorgende individuele gezondheidszorg en heb ik de carrièreswitch naar de zorgsector gemaakt. Het persoonlijke contact, de zorg voor en vooral het welzijn van mensen spraken mij heel erg aan. Na een aantal jaren werkervaring bij een grote thuiszorgorganisatie in Zoetermeer werd ik freelancer in dezelfde branche. In 2018 besloot ik om voor mezelf te beginnen met Thuiszorg Zoetermeer. Onze missie is helder. We willen persoonlijke zorg op maat bieden.”

thuiszorg zoetermeer

PERSOONLIJKE AANDACHT IS ESSENTIEEL
“Onze thuiszorg bestaat uit verschillende soorten ondersteuning zoals persoonlijke verzorging, thuisverpleging en thuisbegeleiding,” vervolgt Romee. “Ondanks het feit dat we ons aan bepaalde tijden moeten houden in de zorgverlening, creëren we altijd ruimte voor persoonlijke aandacht voor de cliënt. Vanuit onze Christelijke basis hechten we hier als organisatie veel waarde aan. Persoonlijke aandacht is bovendien essentieel voor het leveren van zorg op maat. Daarnaast dragen we bepaalde kernwaarden uit in de omgang met onze cliënten zoals respectvol, geduldig en betrouwbaar zijn. Cliënten hebben daar behoefte aan, want ze zijn kwetsbaar en afhankelijk van onze zorg. We willen integer en liefdevol met ze omgaan.”

OPTIMALE ZELFREDZAAMHEID REALISEREN
“Cliënten komen met ons in contact via o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en soms bellen ze zelf. We leggen dan uit welke zorg we kunnen verlenen. Vervolgens gaan we op huisbezoek voor een intakegesprek, zodat we kunnen inventariseren waar behoefte aan is. Uiteraard hebben we uitsluitend gekwalificeerd personeel in dienst. Elke cliënt krijgt een tijdvak van één uur toegewezen, bijvoorbeeld van 8.00-9.00 uur. Dat geeft rust en structuur. We organiseren de zorg mét de cliënt, de mantelzorger(s) en andere disciplines, zodat we optimale zelfredzaamheid kunnen realiseren. Verder zien we veel echtparen waarvan er één zorg nodig heeft. We schenken dan ook aandacht aan de balans tussen de draagkracht en draaglast van de mantelzorger. Zo willen we voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt. Tot slot biedt Thuiszorg Zoetermeer een leuke werk- of stageplek in een team waar gelijkwaardigheid, harmonie en van elkaar leren belangrijk zijn. Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar ons!”

 

Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
079 - 200 20 50
info@thuiszorgzoetermeer.org
www.thuiszorgzoetermeer.org