ZÓ ZOETERMEER

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Het lijkt een moeilijke combinatie: ondernemer en politiek. Vooral als je alles zelf wilt beslissen. Dat gaat in de politiek niet. Toch is dat maar de helft van het verhaal. “Ook als ondernemer ga je niet over een nacht ijs”, aldus Roel van der Vlies, gemeenteraadslid voor Zó! Zoetermeer.

Ondernemer in de politiek

In 2016 werd Roel politiek actief: “Zoals veel ondernemers had ik geregeld commentaar op beslissingen van de gemeente. Maar als je alleen maar blijft schreeuwen vanaf de zijlijn, los je niks op.”

HARD WERKEN!
De keuze voor Zó! Zoetermeer was snel gemaakt: “Die partij is me op het lijf geschreven. Ten eerste is Zó! een lokale partij. Het gaat me immers om Zoetermeer, niet om landelijke belangen. Ten tweede sprak de houding van de fractie me aan. Geen schreeuwerige meningen, maar afgewogen standpunten, steeds met de belangen van de Zoetermeerders op de voorgrond. De fractie werkt ontzettend hard, en dat is wat mij betreft niet meer dan logisch. Je zit er immers voor je stadsgenoten. Als je bent gekozen heb je de plicht je keihard in te zetten.”

ZO ZOETERMEERPRAAT MET INWONERS!
Roel begon in 2018 als commissielid. Later dat jaar volgde hij Carla Krullaars op als raadslid. “Ik vloog er pittig in, met het enthousiasme van een beginner. Tegelijk besef je wel dat de thema’s waar je met elkaar over praat niet zomaar zijn opgelost. Daarvoor zijn veel zaken te ingewikkeld. Zó! Zoetermeer praat altijd met inwoners over wat zij willen en ervaren, met specialisten die kunnen uitleggen wat de gevolgen zijn, en uiteindelijk bepalen we ons standpunt in de fractie, onder leiding van fractievoorzitter Marijke van der Meer. Dit werk doe je niet alleen, het is een teamsport, en Marijke is onze aanvoerder. Als ondernemer werkt het niet anders. Bij grote beslissingen raadpleeg je ook anderen en overleg je met specialisten. Naast economie houd ik me bezig met zorg en veiligheid. Allemaal pittige thema’s waar voortdurend ontwikkelingen zijn en aandacht nodig is.”

ONDERNEMERS IN DE STAD
“Ik zorg er in onze fractie voor dat het perspectief van de ondernemer niet wordt vergeten. De ontwikkelingen van het Dutch Innovation Park bijvoorbeeld; daar kijk ik steeds kritisch naar de investeringen van de gemeente. Die moeten gericht zijn op de aantrekkingskracht voor ondernemingen die actief zijn in de toegepaste innovatie. Dat begint bij goede infrastructuur en passende opleidingen. Hetzelfde geldt voor onze winkelcentra. Veel winkeliers hebben het moeilijk, en de gemeente heeft een taak om samen met de eigenaren en ondernemers de winkelcentra aantrekkelijk te houden. We staan als partij voor een leefbare, zorgzame en veilige stad. Er zijn zaken in de stad die beter kunnen en moeten. Dan gaat het bijvoorbeeld over het onderhoud in de stad, over de woningbouw, over het Wmo-loket, over de leefbaarheid, en over het helpen van ondernemers die tussen wal en schip vallen door de coronacrisis.”

KOFFIE & ZÓ!
“Zó! organiseert iedere maand Koffie & Zó! bij steeds een ander winkelcentrum in Zoetermeer om te praten met onze inwoners. Als volks-vertegenwoordiger werk je voor je inwoners, dan moet je zorgen dat je ze spreekt. Je kunt niet in de raadzaal blijven zitten en bedenken wat de Zoetermeerder zou willen. Je moet erop uit, en dat doen we al ruim tien jaar. In de aanloop naar de verkiezingen zullen we dat wat vaker doen. Daarnaast kunnen mensen ons natuurlijk altijd bellen en mailen.”

ZÓ! ZOETERMEER
06 - 24 32 00 10
fractie@zozoetermeer.nl
www.zozoetermeer.nl