Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 2 - MEI 2021

WIL KEULERS

Naast de jubelton (€ 105.302), die ouders hun kinderen tot 35 jaar belastingvrij kunnen schenken voor de koop van een eerste eigen woning, kan ook met de jaarlijkse belastingvrije schenking van € 6.604 fiscaal voordelig vermogen naar de kinderen worden overgeheveld. Zo kunnen de kinderen geld lenen van hun ouders tegen een normale marktrente. De kinderen trekken de rente af van box 1 inkomen en de ouders schenken de rente ieder jaar aan hun kinderen terug.

Leningen voor woning in de familiesfeer aantrekkelijk, onder vergrootglas

De Belastingdienst ziet dit alles met lede ogen aan, zo blijkt uit stukken, die onlangs openbaar zijn geworden na een WOB-verzoek. Men heeft het zelfs over “familie-bank” problematiek. Voor de goede orde, de stukken bevatten geen schokkende feiten en onterechte standpunten. 

De opstellers erkennen de wettelijke mogelijk-heden, maar... het moet niet te gek worden, dat is duidelijk. Er moet wel sprake zijn van realistische regelingen. Een echte lening, die is aangegaan voor de eigen woning, rente die onder omstandigheden niet hoger dan pakweg 1% boven de hypotheekrente ligt en de rente mag niet bij voorbaat al worden terug geschonken, anders volgt “fiscale herkwalificatie”. Dit heeft dan tot gevolg dat de beoogde fiscale voordelen niet meer aan de orde zijn.

De oplopende huizenprijzen worden door sommige politici toegeschreven aan de fiscaal voordelige sponsoring door ouders. Dat levert marktdruk op en voor kinderen met niet vermogende ouders is het kopen van een huis een kansloze zaak. Vandaar dat al wordt gepleit om de vrijstelling van overdrachtsbelasting en de jubelton af te schaffen. Wellicht dat dit er inderdaad van gaat komen, vooralsnog kan het nu bestaande fiscale voordeel nog worden uitgebreid door tegen 10% tot maximaal € 128.751 te schenken en zo de leningen kwijt te schelden. Overigens... zowel ouders als schoonouders kunnen per koppel een jubelton schenken, want de vrijstelling geldt per schenker.

De boodschap, die uit de WOB stukken voortvloeit, is ... serieus regelen met behoorlijke overeenkomsten, rente realistisch, rondje via de bank liefst maandelijks en niet alvast in een keer alles schenken en verrekenen, maar keurig “bij verrassing” ieder jaar. De huidige regelingen zijn uiterst voordelig..., die zullen het huidige demissionaire kabinet wel overleven..., maar de roep om inperking neemt toe. Of inperken van de fiscale voordelen starters op de woningmarkt gaat helpen, is de vraag, ...wellicht dat meer starters-woningen bouwen beter helpt.

Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL Zoetermeer
079 - 342 85 55
wijnkamp@keulers.nl
www.keulers.nl

Correspondentieadres:
Postbus 289
2700 AG Zoetermeer

Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.