Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 2 - FEBRUARI 2022

cda zoetermeer

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Ingeborg ter Laak was de afgelopen vier jaar als wethouder Zorg, Welzijn, Sport en Verenigingen verantwoordelijk voor betaalbare en bereikbare zorg, leefbare wijken en verenigingen. Haar belangrijkste resultaten vindt ze de wijkinlopen (InZet) waar mensen heel laagdrempelig terecht kunnen met alle vragen over zorg en natuurlijk de nieuwbouw van het zwembad, Gymworld, het nieuwe waarderingsbeleid voor mantelzorgers en het introduceren van de “gezond verstand”-regel voor het Zoetermeerse zorgbeleid.

Iets voor elkaar willen betekenen

“Voor ik wethouder werd, werkte ik in de ouderenzorg. Die praktijkblik op de lokale zorg maakte dat ik me graag wilde gaan inzetten voor de gemeenteraad. Voor de zorg in onze stad”, vertelt Ingeborg. “De leefbaarheid in iedere wijk, de kracht van iedere vereniging en de veiligheid op straat worden voor een groot deel lokaal geregeld. Iedere politieke partij heeft zijn eigen prioriteiten, politiek bestaat nu eenmaal uit keuzes maken. Ik voel me thuis bij een partij die niet kiest voor een allesbepalende overheid of kille marktwerking, maar voor de kracht van de samenleving. Voor de mensen die zich willen inzetten voor hun wijk, hun club, hun buren en daar de keuzes in de raad op baseert. Die partij is en blijft het CDA.”

cda zoetermeerRESULTAAT OP STRAAT
“Wat betreft de afgelopen vier jaar ben ik trots op de inlooppunten van InZet. Een laagdrempelig loket met menselijk contact, waar iedereen terecht kan met vragen over de zorg. De menselijke maat staat er centraal. Datzelfde principe en gezond verstand passen we in Zoetermeer toe in het zorgbeleid: door mensen op maat te helpen kunnen we ons belasting-geld beter besteden. Dat is soms buiten de gebaande paden, vaak heel verstandig voor het huishoudboekje van de stad en altijd goed voor wie hulp nodig heeft.”

“Zo ben ik ook blij met het sportakkoord dat we met de Zoetermeerse verenigingen hebben gesloten. Het CDA is de partij van de vereni-gingen en vrijwilligers. Ik ben er dan ook trots op dat bijvoorbeeld FC Zoetermeer, MHCZ en de Meervogels nieuwe kunstgrasvelden hebben gekregen. Verder staat het nieuwe zwembad in de steigers en draait Gymworld op volle toeren. Uiteindelijk gaat het erom dat de resultaten van vier politieke jaren op straat merkbaar zijn.”

AMBITIE VOOR DE KOMENDE JAREN
“Maar we zijn er nog niet”, verzekert Ingeborg. “Natuurlijk moeten we de problemen van Zoetermeer zoals in de jeugdzorg, oplossen, maar daarnaast wil het CDA de komende jaren vrijwilligers blijven ondersteunen en de bouw van nog meer nieuwe clubgebouwen en (kunst)grasvelden in gang zetten.” Naast de vrijwilligers kiest Ingeborg ervoor om prioriteit te geven aan de ondersteuning van mantel-zorgers. “Beiden zijn goud waard voor de samenleving. Mensen die zich inzetten voor elkaar, hun wijk en de club, moeten goed worden ondersteund. Wie een steentje bij-draagt aan de samenleving, kan rekenen op een steuntje in de rug van het CDA.”

EEN LEEFBARE WIJK
“Uiteindelijk komt alles in de lokale politiek terug bij de essentie: een leefbare wijk. Daarom kies ik voor een sterk veiligheidsbeleid: tégen ondermijning en vóór iedereen die iets van zijn leven wil maken. Tegen verloedering en vóór een schone wijk. Tegen ondoorzichtige en ongrijpbaar dure plannen en vóór een duurzaam en groen Zoetermeer waar iedereen aan mee kan doen. Tegen eenzaamheid en vóór de saamhorigheid van verenigingen. Dát zijn de keuzes en prioriteiten waar ik de komende jaren voor wil gaan.”

CDA ZOETERMEER
Markt 10
2711 CZ Zoetermeer
fractie@zoetermeer.cda.nl
www.cda.nl/zoetermeer