MONIQUE DE OUDE

Het voorkomen van een bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak staat bovenaan de lijst van iedere bestuurder van een auto van de zaak. Een recente uitspraak laat zien dat een rittenregistratie belangrijk is, maar ook dat onder meer het bewaren van de agenda’s, onderhoudsnota’s van de auto gedurende meerdere jaren net zo belangrijk is. Op basis van deze stukken kon een reconstructie van de rittenregistratie worden gemaakt, die bij de rechtbank de toets der kritiek kon doorstaan.

Bijtelling ontlopen, rommelen nagenoeg niet (meer) mogelijk

GEEN BIJTELLING
Om aan bijtelling voor privégebruik van de zakelijke auto te ontkomen, mag de auto op jaarbasis niet meer dan 500 km privé worden gebruikt. De bewijslast bij de autogebruiker is zwaar. Er moet overtuigend worden aangetoond dat de grens van 500 privé-kilometers per kalenderjaar niet overschreden wordt. Het is dus aan te raden hiervoor een rittenregistratie per rit te gebruiken, maar dat is niet verplicht. Ook op andere manieren kan aan deze zware bewijslast worden voldaan, maar sjoemelen is bijna niet (meer) mogelijk. De feiten tellen.

BELASTINGDIENST
Naar de mening van de Belastingdienst dient elke rit correct te worden geregistreerd. Er mag geen afwijking ten opzichte van de gebruikelijke routes via Google Maps of ANWB Routeplanner te constateren zijn. Dit zou betekenen dat alles real-time genoteerd moet worden. De rechtbank meent dat ook een reconstructie van de rittenregistratie accep-tabel is, maar daarvoor is wel nodig dat de reconstructie aan de hand van weekagenda’s, onderhoudsnota’s van de auto en RDW gegevens wordt gestaafd.

RISICO'S
Werknemers kunnen bijtelling voorkomen door een berijdersovereenkomst te sluiten, waarin privégebruik niet toegestaan is, en het voeren van een kilometeradministratie, wanneer sprake is van een personenauto. Voor een bestelauto is, in beginsel, een berijdersovereenkomst voldoende. Is geen privégebruik toegestaan en worden er wel privékilometers gemaakt, dan wordt in strijd met de berijdersovereenkomst gehandeld en is het de vraag of dit uiteindelijk niet ontslag tot gevolg kan hebben. Recent is een werknemer op staande voet ontslagen, omdat zijn echtgenote de tankpas van het bedrijf gebruikt had om de privéauto vol te tanken.

ZZP'ERS / ONDERNEMERS
Voor zzp’ers wordt de bijtelling zeker bij een nieuwe auto, in beginsel, gecompenseerd door de afschrijvingen en weegt de bijtelling nagenoeg niet mee. De bijtelling is voor ondernemers in een eenmanszaak sowieso nooit hoger dan het bedrag van de autokosten. Bovendien is voor ondernemers de grens tussen zakelijk en privé vaak niet eenduidig te trekken. Het bezoeken van een plaatselijke voetbalwedstrijd, kan immers ook een netwerkbijeenkomst zijn. Maar gezien de relatief beperkte impact van de bijtelling bij eenmanszaken is rommelen met de bijtelling het risico niet waard.

BTW
Van belang is dat de bijtelling in de BTW voor privégebruik niet gekoppeld is aan de IB-bijtelling en voor de BTW geldt woon-werkverkeer als privégebruik. Alleen ligt de bewijslast dat de auto ook privé wordt gebruikt bij de inspecteur. De bijtelling voor de BTW wordt, in het algemeen, op basis van een forfait berekend en wel 2,7% over de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) van de auto. Als de auto in het geheel niet privé wordt gebruikt, dus ook niet voor woon-werkverkeer, is er geen BTW verschuldigd.

TOT SLOT
Het is raadzaam om periodiek te controleren of een auto van de zaak nog de beste optie is. Zeker wanneer de auto fiscaal is afgeschreven, kan het meer voordelig zijn de auto naar privé te halen en op basis van een kilometervergoeding de zakelijke kilometers te rijden.

Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer BV

Mr Monique de Oude