Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 3 - MAART 2022 GEZONDHEID

STICHTING VRIENDEN LANGELAND

Een nieuwe lente, een nieuw gezicht. Zeer recent volgde Mariëtte van Leeuwen, haar LHN-partijgenoot Hilbrand Nawijn, op als voorzitter van de Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis. De Stichting zet zich in om het welzijn van de patiënten tijdens hun verblijf in het LangeLand Ziekenhuis te vergroten. Met de bijdragen van de donateurs en het bedrijfsleven worden allerlei extra projecten, die buiten het reguliere budget van het ziekenhuis vallen, betaald. Zo zijn er o.a. diverse wachtruimtes, verloskamers en chemokamers gerenoveerd. Ook is er extra speelgoed aan de kinderafdeling geschonken. Een kennismaking.

Wie is de nieuwe voorzitter van de stichting Vrienden van ’t Langeland Ziekenhuis?

Na een flitsende carrière bij KPN werd de ondernemersdochter gevraagd de lokale politiek in te gaan als raadslid namens LHN. Waarom eigenlijk? “Ik heb het hart op de tong, kom uit het bedrijfsleven en heb altijd veel affiniteit gehad met het publieke domein en vooral het opkomen voor zwakkeren in de maatschappij, sprak mij aan,” vertelt Mariëtte die achtereenvolgens bijna acht jaar wethouder en acht jaar raadslid was in Zoetermeer. Nog steeds is zij politiek actief bij LHN als vice fractievoorzitter én raadslid de komende vier jaar.

“Verder ben ik als partner van BMC, één van de grootste organisatieadviesbureaus van Nederland, verantwoordelijk voor de tak Jeugd. De belangrijkste taak van de Stichting Vrienden LangeLand is het werven van fondsen en donateurs. Mijn uitgebreide netwerk kan daarbij een rol spelen. Niemand verblijft voor z’n lol in het ziekenhuis en daarom willen we met onze ondersteuning het verblijf voor patiënten zo aangenaam mogelijk maken.”

EXTRA VOORZIENINGEN CREËREN DIE HET VERSCHIL MAKEN!
“Het LangeLand Ziekenhuis is een regionaal, volwaardig basisziekenhuis dat we willen behouden voor de 125.000 inwoners van Zoetermeer. We zijn trots op ons ziekenhuis dat behoort tot de tien beste basisziekenhuizen van Nederland. Verder is het nieuwe Orthopedisch Centrum nu al een belangrijke schakel in de zorgverlening. Samenhorigheid is een groot goed. Dat hebben we de afgelopen twee jaren tijdens de coronapandemie wel gezien. Met uw bijdrage als donateur vanaf minimaal €30 per jaar kunnen we extra voorzieningen creëren. Zo zijn we nu bezig met de aanschaf van nieuw meubilair voor de gerenoveerde huisartsenpost. Uiteraard benaderen we ook het bedrijfsleven om hun steentje bij te dragen. Samen kunnen we het verschil maken.”

VOORDELEN DONATEURSCHAP
“Als dank voor het donateurschap ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief die ik als voorzitter (vrijwilligerswerk) zelf ga schrijven. Ook wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de open dag. Daarnaast ontvangt u 20% korting op alle horecaproducten in de Brasserie van het LangeLand Ziekenhuis én 10% korting op de winkelproducten in de ziekenhuiswinkel (behalve lectuur). Bent u als donateur zelf patiënt? Dan krijgt u een fruitbakje op uw nachtkastje en dagelijks een krant naar keuze. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het aanmeldingsformulier voor het donateurschap kunt u vinden in het magazine InfoLand en het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de receptie in de centrale hal.

Uiteraard zijn ook eenmalige giften van harte welkom op het rekeningnummer van de Stichting: NL76 INGB 0006 459 337. Wanneer wordt u Vriend van ’t LangeLand Ziekenhuis?”

info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl