gemeente zoetermeer

“Ondermijning is een container-begrip voor alle vormen van criminaliteit die de waarden en normen van onze samenleving aantasten. De onderwereld mengt zich als het ware met de bovenwereld. Dat maakt ondermijnende criminaliteit minder goed zichtbaar dan bijvoorbeeld diefstal of een geweldsdelict.”

We gaan in gesprek met ondernemers, zodat ze signalen van ondermijning herkennen en vermoedens melden!

“Ook in Zoetermeer zijn er signalen die wijzen op ondermijning zoals georganiseerde hennepteelt, drugshandel, heling, witwassen en arbeidsuitbuiting,” vertelt regisseur ondermijning Tim Buirma die samen met de politie én team handhaving verantwoordelijk is voor de integrale aanpak in Zoetermeer.

“De strijd tegen ondermijning staat hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente Zoetermeer en Politie. Zo zijn bij drugsproductie de veiligheidsrisico’s zoals brand- en explosiegevaar onacceptabel. Verder veroorzaakt witwassen oneerlijke concurrentie, omdat “witwassers” lagere tarieven hanteren dan bonafide ondernemers. Ondermijning bestrijkt een breed gebied en onderdeel van onze aanpak is het controleren van bedrijventerreinen, omdat het locaties zijn om ondermijnende criminaliteit anoniem en ongestoord uit te kunnen voeren. De infrastructuur speelt daarbij een rol, want bedrijventerreinen liggen meestal afgelegen en vlakbij uitvalswegen waardoor er nauwelijks sociale controle is. Bovendien zie je op sommige bedrijventerreinen verpaupering ontstaan, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor integere ondernemers.”

gemeente zoetermeer

HERKENBAAR & ZICHTBAAR
“Tijdens de observaties willen we als overheid zichtbaar en herkenbaar zijn. Zo willen we de speelruimte van criminelen verkleinen en uiteraard werken de controles ook preventief.” Wat komen jullie zoal tegen tijdens de observaties? “Sommige bedrijfspanden en/of garageboxen worden gebruikt voor drugsgerelateerde zaken of als opslagplaats van wapens, gevaarlijke vloeistoffen en/of zwart geld. Soms gebruikt men bedrijfspanden als woning voor arbeidsmigranten. Vaak leven deze mensen in kleine ruimtes onder erbarmelijke omstandigheden. Dat zijn signalen van arbeidsuitbuiting die aandacht en adequate actie vereisen.”

SAMENWERKING IS ESSENTIEEL
“Een succesvolle aanpak van ondermijning begint bij verbinding met de ondernemers en een integrale samenwerking met de partners,” vervolgt Roy Potkamp, Operationeel Expert, portefeuillehouder ondermijning. “Zaken zijn niet puur en alleen voor politie óf gemeente óf de Omgevingsdienst. Door gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, kennis en bevoegdheden kan een vuist gemaakt worden tegen ondermijning. De aanpak is naast integraliteit ook gericht op het opwerpen van barrières. Hierbij valt of staat alles bij het melden van een onderbuikgevoel door burgers en ondernemers, dat is vaak de start van een aanpak. Door samenwerking vergroten we ook de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen die we kunnen nemen. De politie kan daders oppakken en strafrechtelijk vervolgen en de gemeente kan een boete opleggen of het desbetreffende pand sluiten. Zo gebruikt ieder zijn eigen bevoegdheden die resulteren in een daadkrachtige aanpak.”

ONDERBUIKGEVOELENS MELDEN
“We gaan laagdrempelige gesprekken aan met ondernemers, zodat ze signalen leren herkennen,” vertelt de BOA ondermijning van team handhaving. “Vooral ondernemers die op het bedrijventerrein wonen, delen hun onderbuikgevoelens. Ze zien bijvoorbeeld ’s avonds laat verlichting branden, ongewoon autoverkeer, afval dat gedumpt wordt en/of schuchtere bezoekers. Er is dus iets niet pluis. We onderzoeken deze signalen nauwkeurig en zodra we een compleet informatiebeeld hebben, bedenken we samen een strategie. Vervolgens kiezen we voor een interventie zoals een integrale controle. Daarbij kunnen we diverse misstanden tegenkomen zoals uitkeringsfraude, drugshandel, heling, overtredingen van hygiëne- en milieuregels enz. Kortom, we hopen dat nog meer ondernemers hun onderbuikgevoelens, desnoods anoniem, met ons gaan delen. Want alleen samen kunnen we ondermijnende criminaliteit efficiënt aanpakken.”

MELDPUNT ONDERMIJNING
Herkent u signalen of vertrouwt u een situatie niet? Uw vermoedens kunt u melden door te bellen of te mailen naar:
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Algemeen meldpunt politie: 0900 - 8844
ondermijning@zoetermeer.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl

Meer weten? Download de app  “Ondermijning” voor alle signalen of kijk op: www.zoetermeer.nl/ondermijning

GEMEENTE ZOETERMEER AFDELING VVH
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
antwoord@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl