Mijn Zaak Lansingerland KRANT NR 1 - MEI 2019

WIL KEULERS

De ontwikkeling van de structuur voor nogal wat bestaande ondernemingen heeft vorm gekregen vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw. Niet alle winst tegen 52% belasten was een belangrijk doel, met BV’s kan tegen lagere directe tarieven belast vermogen in de onderneming worden opgespaard.

Wat gebeurt er met uw bv’s na u?

Lijfrente in eigen beheer en pensioen in eigen beheer leken lange tijd fiscaal zeer voordelig uit te pakken. Kroonjuwelen zijn in de jaren daarna geworden: het kunnen overdragen aan de kinderen tegen zeer lage tarieven of zelfs geheel zonder erfbelasting en schenkingsrecht te moeten betalen. Last but not least hebben vele DGA’s dankzij hun BV de verafschuwde 1,2% vermogensbelasting (box 3) kunnen ontlopen. 

DONKERE WOLKEN
Er doemen donkere wolken aan de horizon op. De bedrijfsopvolgingsregeling wordt door beleids- en opiniemakers al te ruim geacht. In plaats van vrijstelling van erfbelasting pleit men voor een betalingsregeling. Er komt dus voor een overdragende of overleden (echtgenoot van de) DGA een aanzienlijke belastingschuld bij. Dat zal overdracht van ondernemingen gaan belemmeren, want anders dan beleidsmakers denken, zal een overdrager de belasting willen gaan afwentelen op de opvolger. Banken financieren MKB niet of uiterst moeizaam, de gevolgen laten zich raden. 

Want de opvolger die de aandelen van de dochtermaatschappij overneemt zal goodwill en gebouwen in de aandelenprijs terugzien of hij/zij moet veel duurdere activa en passiva overnemen waarna dan in 5 - 10 jaar tegen lagere VpB tarieven over kan worden afgeschreven. Over gebouwen kan in veel gevallen zelfs helemaal niet worden afgeschreven. Veel overnames zullen niet bancair te financieren zijn, deze zullen dus onverkoopbaar worden, althans niet verkoopbaar zijn tegen vroeger gedachte opbrengsten. Het gebouw vanuit Beheer BV blijven verhuren blijkt ook geen feest, vaak is het incourant en als de huurder eruit is, slecht te verkopen. 

ONTLOPEN VAN BOX 3
Ook het niet betalen van vermogensbelasting door DGA’s over de waarde van hun aandelen steekt de beleidsmakers. Zij sturen aan op het liquideren en leegmaken van in hun ogen, niet actieve, BV’s. Het lijkt erop dat in ruil voor een lagere winstbelasting (VpB) vermogen in ondernemingen belast moet gaan worden. Dat kan door fictief dividend in te voeren of door DGA’s op een andere wijze te dwingen hun vermogen uit hun BV’s te gaan halen, dat dan vervolgens wordt belast. Daarmee is de fiscale cirkel rond. De tendens is meer schulden bij de opvolger of, niet kunnen verkopen en opgespaarde middelen belasten.  

BEREID U VOOR
De overdragende DGA doet er goed aan zich voor te bereiden op het niet of maar beperkt kunnen verkopen van zijn onderneming en het niettemin moeten betalen van belasting. Er komt geen of minder geld binnen en er moet aanzienlijk meer geld uit. Dat gaat niet alleen de DGA aan, maar ook toekomstige (ex-)partners en toekomstige erfgenamen. Als op een onverwacht moment fiks belasting betaald moet worden, bijvoorbeeld bij echtscheiding of overlijden en de doorschuiving en opvolgingsregelingen zijn beperkt, dan zal er liquiditeit moeten zijn. De Belastingdienst is geen bank, en veel banken zijn al lang niet meer wat het was, reken dus vooral niet op hen, zij zullen u niet helpen. 

BV BLIJFT BIJ U
Dit betekent dat er in beeld moet worden gebracht met een aantal scenario’s wat er gebeurt als een DGA aandelen van een of meer BV’s niet overdraagt en er geen opvolger is. Kunnen de lijfrente- en pensioenverplichtingen worden nagekomen, kan het pensioen worden betaald? Hoe zit het met al die opnames die in rekening courant zijn geboekt waardoor er een forse schuld is aan de BV. Is het bedrijfsgebouw of het praktijkpand wel zo courant dat het makkelijk te verkopen is en gaat de bank nog wel door met financieren als er geen winst meer wordt behaald in de BV. Wat gebeurt er als de bank het krediet opzegt? 

AFREKENEN LOOPT IN DE PAPIEREN
Als u overlijdt en er is geen opvolging(sregeling), dan moet over meerwaarde van de aandelen 25% of zelfs 27-28% inkomstenbelasting worden betaald. Die meerwaarde wordt nogal eens bepaald door een incourant pand, vorderingen op de aandeelhouder en vrijval van pensioen- en lijfrenteverplichtingen. Dan komt er nog erfbelasting over de erfenis bij. 

KORTOM, STRESSTEST
Stel dat u nu zou overlijden of niet meer in staat bent om besluiten te nemen, kunnen uw familieleden dan überhaupt wel bij de bankrekeningen van de BV’s. Is er een bestuurder die jaarstukken kan opstellen en andere besluiten kan nemen, is er een AVA die kan goedkeuren. Kunnen fiscale aangiften worden gedaan, kunnen belastingen betaald worden over (papieren) winst van de BV. Kunnen de schulden aan de BV nog wel worden afgelost of moeten panden worden verkocht en lukt dat dan op korte termijn tegen een behoorlijke prijs? Kunnen uw familieleden in het woonhuis blijven wonen? 

KLIMAATVERANDERING  
Veel ondernemers hebben zakelijk en privé met elkaar vermengd. Daar is niets mis mee als je je maar realiseert dat er een fiscale rekening open staat. Neem zelf maatregelen en laat niet de nabestaanden met ellende achter. Het zijn in fiscaal opzicht guurdere tijden, er is als het ware een fiscale klimaatverandering. Zorg dat u zich voorbereidt, de jassen moeten klaar hangen.

Wil Keulers

Wijnkamp & Keulers Zoetermeer
Bezoek- en postadres:
Wattstraat 60
2723 RD Zoetermeer
079 - 342 85 55
wijnkamp@keulers.nl
www.keulers.nl