Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 1 - 2024

ter zake

Stadhuisplein 22 is het tijdelijke adres van Ter Zake Het Ondernemershuis, waar starters en ondernemers in de regio Zoetermeer van harte welkom zijn voor kennis, inspiratie en advies om succesvol te ondernemen. Ter Zake Het Ondernemershuis is in ieder geval tot september bereikbaar op een mooie zichtlocatie aan het Stadhuisplein 22, direct naast het Stadhuis Zoetermeer.

Ter Zake Het Ondernemershuis tijdelijk op Stadhuisplein 22!

“Door de kleinere ruimte is het wel passen en meten, maar inhoudelijk verandert er niets aan onze onder-nemersdienstverlening,” vertelt onder-nemerscoach Irma de Graaff. “Nog altijd ondersteunen we starters, startups en ondernemers met groei-ambitie in diverse fases van het ondernemerschap. Moet ik een onder-nemingsplan hebben? Hoe bepaal ik mijn uurtarief of prijs van mijn product? Hoe bereik ik (nieuwe) klanten? Deze en andere ondernemersvragen kunnen in Ter Zake worden gesteld. Maar ook als uw onderneming voor nieuwe uitdagingen staat, nemen we de tijd voor een informeel gesprek en geven we advies. De koffie of thee staat ook op onze nieuwe locatie voor u klaar!”

ter zake

GEZONDE ONDERNEMING OF DURE HOBBY?
“We geven (aspirant) ondernemers eerlijke feedback. Dat is geen dreigement, maar een belofte”, vervolgt Irma. “Wil je een gezonde onderneming of een dure hobby is een kritische vraag die soms op tafel wordt gelegd. In Ter Zake is veel kennis paraat, zodat ondernemers nieuwe kansen kunnen pakken.”
“Ondernemers staan er nog te vaak alleen voor en missen een goed klankbord of ondernemersnetwerk. Partners in het Ondernemershuis kunnen daarbij helpen. Zo heeft Stichting Ondernemersklankbord een spreekuur in Ter Zake en kunnen het UWV, het Werkgevers Servicepunt ZHC en Werkbedrijf De Binnenbaan ingaan op uw vragen als werkgever. Ook onderhouden wij goede contacten
met ondernemersverenigingen en businessclubs tijdens netwerkbijeen-komsten, waaronder in Ter Zake.”

ZAKELIJK NETWERKEN WERKT!
“Het aansluiten bij een goed netwerk helpt u om uw onderneming op de kaart te zetten. Naast gastsprekers die kennis over actuele onderwerpen delen, kan tijdens het netwerken met gelijkgestemde ondernemers de basis worden gelegd voor betekenisvolle relaties. Wilt u meer weten? Informeer dan bij Ter Zake naar de mogelijk-heden voor een introductie bij één van de geplande netwerkbijeen-komsten! Ontmoeten, kennis delen, samenwerken en zaken doen, begint bij ons!”, sluit Irma af.

NIET ALLEEN ROZENGEUR EN MANESCHIJ
“Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn,” vertelt regisseur heroriëntatie ondernemerschap Michelle de la Fuente. “De gevolgen van de corona- en energiecrisis en veranderingen in de markt raken veel ondernemers. Sommigen twijfelen over het toekomstperspectief van hun onderneming. Wij bieden onder-nemers de optie van een kosteloze heroriëntatie. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Kunt u het anders aanpakken door coaching, een cursus, een betere website of het inzetten van sociale media? De focus kan ook komen te liggen op een opleiding voor een kansrijk beroep of een tijdelijke- (parttime)baan in loondienst. Een hiphop-producer die zich heeft laten omscholen naar kraanmachinist en een cateraar die horeca adviseur is geworden zijn enkele aansprekende voorbeelden.”

KOM BIJ ONS “TER ZAKE”
Ter Zake Het Ondernemers-huis is een initiatief van de gemeente Zoetermeer. Met diverse (regionale) partners en intermediairs werken we aan het inrichten van ondernemersdienstverlening in het belang van succesvol en toekomstbestendig zelfstandig ondernemerschap. Ter Zake wordt ondersteund door Netwerk Zoetermeer, de grootste businessclub in de regio Zoetermeer. “Komt u bij ons “ter zake” in het Ondernemershuis?”

AGENDA
8 maart:
Verkiezing Zoetermeerse Zakenvrouw van het jaar
20 maart: Open Coffee Zoetermeer bij Ter Zake
22 maart: Geuzendiner Netwerk Zoetermeer
Kijk ook op: tzho.nl/agenda

TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS
Stadhuisplein 22 (tijdelijk adres)
2711 EC Zoetermeer
079 – 346 9700
info@tzho.nl
www.tzho.nl