stichting leergeld

In merkkleding en met een laptop in de rugtas naar school fietsen lijkt heel normaal. Voor kinderen uit gezinnen met weinig bestedingsmogelijkheden is dat niet vanzelfsprekend. Om deze kinderen mee te laten doen, helpt Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Maar daarvoor is de hulp van het Zoetermeerse bedrijfsleven nodig!

Stichting Leergeld vraagt Zoetermeerse bedrijven om hulp

Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zij hebben onder meer fietsen, laptops, kleding en schoolspullen nodig om volwaardig mee te kunnen meedraaien op school en geen achterstand te ontwikkelen.

stichting leergeld

WACHTLIJST VOORKOMEN
“Bezuinigingen vanuit de gemeente op subsidies leidt bij ons tot problemen”, vertelt Krista van Zeijl, communicatie-adviseur bij Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. “En door de coronacrisis groeit onze doelgroep. Met minder geld moeten wij dus meer kinderen ondersteunen. Kinderen uit Zoetermeer zouden hierdoor op een wachtlijst terecht kunnen komen. Dat willen we voorkomen. Vorig jaar hebben we ruim 2500 kinderen ondersteund, maar we zijn dit jaar al over dat aantal heen.”

ONDERSTEUNEN
“Gezinnen met zzp-ers of werkende ouders kwamen de afgelopen maanden al in de problemen. Deze trend zal de komende maanden doorzetten.” De stichting berekende daarnaast dat het volgend jaar tussen de 50.000 en 75.000 euro tekort komt in Zoetermeer. “Dat gat moeten we dichten en daar hebben we Zoetermeerse bedrijven voor nodig. Deze kinderen zijn immers de werknemers en klanten van de toekomst! Bedrijven kunnen ons met een periodieke of eenmalige gift ondersteunen.”

06 - 430 11 558
communicatie@elkkinddoetmee.nl
www.elkkinddoetmee.nl/steunleergeld