vvd zoetermeer

Op woensdag 20 maart 2019, de eerste officiële lentedag, zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de Waterschapverkiezingen. Duurzaam doorpakken is de missie van de VVD. Onbekend maakt echter onbemind. Veel mensen zien het belang van beide verkiezingen niet in. Raadslid Jan Willem Schotel en commissielid Sabin Jahan zijn kandidaatsstatenleden voor de VVD Zuid-Holland. Raadslid Thera Hoekstra is VVD-kandidaat voor het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland. Zij leggen uit waarom iedere stem telt!

Stem op de VVD en bepaal zo mee wat er in jouw provincie gebeurt!

Jan Willem Schotel is al acht jaar raadslid en staat bekend als een “groene” VVD’er. “We willen meer woningen voor jong én oud, maar we willen ook het groene landschap behouden en het milieu beschermen. Voor onszelf en onze kinderen. De Provinciale Staten spelen in dat beleid een belangrijke rol,” vertelt Jan Willem. Wat zijn Provinciale Staten eigenlijk? “Nederland kent twaalf provincies en iedere provincie bestaat uit een aantal gemeenten. Daarnaast heeft iedere provincie een eigen bestuur. Provinciale Staten bepalen het beleid. Zij beslissen samen met het Rijk en gemeenten over belangrijke zaken zoals ruimtelijke ordening, natuur-gebieden en verkeer & vervoer.” 

STATENLEDEN KIEZEN NIEUWE EERSTE KAMER
“In de Provinciale Staten zitten statenleden van verschillende politieke partijen. Verder heeft iedere provincie een Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten. Zij voeren plannen uit die de statenleden hebben goedgekeurd. Andersom controleren de statenleden of de uitvoering goed verloopt. Elke vier jaar kunnen Nederlanders stemmen op kandidaatsstatenleden uit hun eigen provincie. De gekozen Provinciale Statenleden kiezen een paar maanden daarna de nieuwe Eerste Kamer. Jouw stem telt dus zowel regionaal als landelijk mee. De Eerste Kamer controleert namelijk wetten die al door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd,” aldus Jan Willem. 

Sabin Jahan is werkzaam in het sociaal domein, heeft klinische psychologie gestudeerd en is nieuw binnen de VVD Zoetermeer. “Wij kijken heel nuchter naar feiten en baseren daar onze beslissingen op. Hoe ga je bijvoorbeeld van A naar B met groei voor het OV, ruimte voor de fiets en - jawel - de auto? Hoe geven we ondernemers de ruimte voor ontwikkeling? Hoe helpen we bij het oplossen van het nijpende woningtekort en blijven we tegelijkertijd de landschappen koesteren? Hoe komen we tot de noodzakelijke energietransitie en waar komen windmolens of juist niet? Uitdagingen die ons allemaal raken!”  

DROGE VOETEN & SCHOON WATER
“Om de kans groter te maken dat mensen komen stemmen, vallen de Waterschapverkiezingen samen met de Provinciale Statenverkiezingen. Ik vergelijk de waterschappen altijd met een computer. De meeste mensen weten niet precies hoe het systeem werkt en vinden dat ook niet interessant, zolang het maar werkt. Dat geldt voor de waterschappen ook. Pas als er een probleem is, valt het op wat de waterschappen doen. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor het beheer van de dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Simpel gezegd zorgen de waterschappen voor droge voeten. Niet alleen voor nu, maar ook op de lange termijn,” vertelt Thera Hoekstra die naast VVD-raadslid ook docent Nederlands en Engels op het ROC Mondriaan is. “Verduurzaming, de milieuproblematiek, de opwarming van de aarde waardoor de zeespiegel stijgt, het waterpeil van de polder behoren o.a. tot de aandachtspunten van de waterschappen. Als je 20 maart op de VVD stemt, kies je voor effectief en efficiënt waterschapsbestuur én een duurzame toekomst!”

VVD ZOETERMEER
Heb je vragen of wil je meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen en/of de Waterschapverkiezingen? Neem dan contact op met: 

janwillem@vvdzoetermeer.nl
sabin@vvdzoetermeer.nl
thera@vvdzoetermeer.nl