Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 3 - MAART 2022 GEZONDHEID

LangeLand Ziekenhuis

Bestralen of opereren? Een nieuwe knie of pijnstillers om te kunnen blijven tennissen? Welke behandeling het beste past, is voor iedereen verschillend. Arts en patiënt bespreken alle voor- en nadelen van de behandelopties en nemen samen een besluit.

Samen Beslissen in het LangeLand Ziekenhuis

Longarts Klara Rijnten is verantwoordelijk voor de campagne ‘Samen Beslissen’ met als doel het goede gesprek in de spreekkamer op gang te brengen. Klara: “Er is in de loop der jaren veel meer openheid gekomen in de communicatie tussen artsen en patiënten. Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt bijvoorbeeld dat in nagenoeg 50 procent van de gevallen artsen niet alle passende behandelopties voorleggen aan de patiënt.”

BEWUSTWORDING
Klara: “Het is lastig om precies te duiden hoe dat komt. Bij informatieoverdracht spelen allerlei factoren een rol. Ook al benoemt een arts alle behandelopties, dan kan het nog steeds zo zijn dat dit niet voldoende overkomt bij de patiënt. Bijvoorbeeld omdat iemand veel informatie te verwerken heeft. Hoe dan ook, het blijft belangrijk om te werken aan bewustwording en verbetering van communicatie, zowel bij artsen als patiënten. Elke behandeloptie heeft voor- en nadelen. Het doel is dat de arts de verschillende mogelijkheden schetst zonder daarin te sturen, zodat de patiënt zelf een onderbouwde keuze kan maken.“

LangeLand Ziekenhuis

DRIE GOEDE VRAGEN
Via voorlichtingsmateriaal worden mensen gewezen op ‘De drie goede vragen’. Dit zijn vragen die patiënten kunnen stellen in de spreekkamer en thuis kunnen voorbereiden. 1) Wat zijn mijn mogelijkheden? 2) Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? 3) Wat betekent dit in mijn situatie? Daarnaast zijn er consultkaarten voor veel voorkomende ziektebeelden waarin de behandelopties zijn beschreven, inclusief voor- en nadelen. Je kunt ze online vinden of vragen aan je arts. Klara: “Ik raad mensen aan om andere vragen van tevoren op te schrijven en iemand mee te nemen naar het gesprek. Samen hoor je nu eenmaal meer dan alleen. Of maak een opname van het gesprek met je telefoon. Dan kun je het gesprek thuis nog een keer rustig naluisteren. Las eventueel een denkpauze in waarin je de informatie kunt laten bezinken of kunt bespreken met je huisarts.”

TRAINING
Artsen in het LangeLand hebben een individuele training gevolgd. Hierin is de kennis over gesprekstechnieken opgefrist en geoefend met een acteur. Die gesprekken zijn vastgelegd op film en besproken met een coach. Klara: “Spannend, maar ook leerzaam. Ik realiseerde me bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om dóór te vragen. Stel dat een patiënt zegt: ‘Ik wil liever geen behandeling met allemaal poespas’, wat verstaat die persoon daar dan onder? Ik werd me ervan bewust dat ik soms de vraag te veel vanuit mezelf interpreteer.” Na de individuele trainingen volgde een groepstraining, waarin het medisch team stilstaat bij concrete voorbeelden uit het LangeLand. Klara: “Fijn dat veel specialisten zich inzetten voor deze training. Het is natuurlijk niet zo dat er nu geen goede gesprekken plaatsvinden of dat er niet samen besloten wordt, maar gelukkig onderkent iedereen het belang van goede communicatie. En hoe beter de communicatie, hoe beter de zorg en hoe tevredener de patiënt.”

LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan1
2725 NA Zoetermeer
079 - 346 2626
www.llz.nl