omnia zorg

In het Latijns betekent omnia ‘allesomvattend’ en in het Arabisch ‘wens’. Het is de wens van OmniaZorg om allesomvattend te zijn in de zorgverlening. Hierbij benadert OmniaZorg de culturele en religieuze normen en waarden van cliënten op een respectvolle en professionele manier. Daarin maken zij het verschil in de thuiszorg!

Omniazorg spreekt letterlijk en figuurlijk de taal van iedereen die behoefte heeft aan zorg!

We leven tegenwoordig in een multi-culturele samenleving. Daar hoort ook een andere zorgvraag bij. Dat is precies waar OmniaZorg op inspeelt. Zij spreken letterlijk en figuurlijk de taal van de cliënt. “Wij zien ieder mens als uniek persoon”, zegt oprichter  Moustapha El Baroudi in de vergaderzaal van OmniaZorg aan de Dublinstraat 48. “Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn altijd respectvol, persoonlijk en betrokken. De ervaring van medewerkers is uiterst belangrijk: hoe is de situatie van de cliënt en hoe speel je daar op in? Ook de bejegening speelt een rol: de ene cliënt wil met u aangesproken worden en de ander juist niet. Daarnaast is er nog de communicatie. Soms is er een taalbarrière, maar wij communiceren in de taal die de cliënt begrijpt. Tijdens de benodigde zorg én ondersteuning. Bovendien doen wij alles in goede afstemmening met de betrokken mantelzorgers en familie.” OmniaZorg geeft ook advies en voorlichting aan andere zorgverleners over cultuursensitieve zorgverlening. Met 14 nationaliteiten binnen het cliëntenbestand en 12 nationaliteiten bij de medewerkers is OmniaZorg een expert op dat gebied.

omnia zorg

DANKBAAR WERK
OmniaZorg kijkt verder dan de culturele of religieuze achtergrond. OmniaZorg biedt thuiszorg op maat voor iedereen. Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging, verpleging, ambulante begeleiding én dagbesteding. “Wij spelen in op de wensen en behoeften van cliënten, want wij hebben de eer om met mensen te mogen werken. Het is dankbaar werk.” OmniaZorg werkt nauw samen met verschillende partijen om een compleet pakket aan zorg en optimale ondersteuning te kunnen bieden. Ze onderhouden goed contact met onder meer huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars en GGD. Die werkwijze loont, want afgelopen december werd OmniaZorg beloond met het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk. Naast dat keurmerk staan de uitslagen van het cliëntonderzoek van OmniaZorg, verricht door een externe partij. De cijfers zijn boven het landelijk gemiddelde. “We springen eruit op drie belangrijke vlakken: met aandacht tijdens de behandeling, de deskundigheid van onze zorgverleners en het op het gemak voelen van de cliënt”, zegt Moustapha over de drie onderdelen die een 9 als rapportcijfer ontvingen.

OP ZOEK
OmniaZorg is altijd op zoek naar (nieuwe) collega’s (ook zzp’ers en freelancers zijn welkom) die cultureel sensitief werken en het verschil willen maken in het leven van anderen. Meer informatie? Kijk op de Facebook- en LinkedIn-pagina of de website. Op de site www.omniazorg.nl kun je ook cliënten aanmelden.

Dublinstraat 48
2713 HS Zoetermeer
06 - 11 07 90 87
info@omniazorg.nl 
www.omniazorg.nl