Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 1 - JANUARI 2022

Just Notarissen

“Achterover leunen zit niet in ons DNA en regeren is nog altijd vooruitzien. Uiteindelijk willen we onze concurrenten steeds een stapje voor zijn,” vertelt directeur Camillus Overmeire. “Door de komst van notaris Maarten Schils in 2020 werd onze naam in Just Notarissen gewijzigd en om de continuïteit te waarborgen zijn er het afgelopen jaar interne veranderingen binnen het managementteam doorgevoerd.”

Nieuwe gezichten met ambitie waarborgen de continuïteit van Just Notarissen!

“Zo hebben we de opvolging, de structuur en de stabiliteit van alle afdelingen in beeld gebracht, nauwkeurig doorgelicht en indien noodzakelijk versterkt. De nieuwe gezichten van alle disciplines zorgen samen voor een solide toekomst. Zij vormen het hart van Just Notarissen en zijn lid van het dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor alle zaken die bij de organisatie komen kijken. Uiteraard houden Arie Jan van der Bijl, Maarten Schils en ik een vinger aan de pols, maar zij zijn de pijlers die ons kantoor moeten dragen en sturing moeten geven.”

just notarissen

VERDIEPING IN REGISTERGOED
“Binnen JUST genereert de afdeling Registergoed nog steeds een aanzienlijk gedeelte van de omzet. Het team dat hiervoor verantwoordelijk is, is dan ook het grootst. Onder de bevlogen leiding van Rogier Brunsveld van Hulten, Manoj Raghoebarsingh, Simone Braamskamp en Wiresh Kailas dendert deze trein onverminderd door. Ruim 40% van de processen in Registergoed is inmiddels geautomatiseerd. We willen nog meer robotiseren, zodat er ruimte vrijkomt voor verdieping. Verder gaan we ons nog meer toeleggen op registergoedwerk dat geen massa is en dat we dan tegen een uurtarief kunnen uitvoeren. We verwachten het voorlopig niet, maar als er een moment komt dat er minder huisoverdrachten plaats-vinden, maakt robotisering ons minder kwetsbaar.”

MANAGEMENT EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE
“Door de groei en de bijbehorende hectiek was deze afdeling heel lang een ondergeschoven kindje,” aldus Camillus. “Inmiddels neemt Lars Overmeire het management voor zijn rekening. Samen met Arie Jan van der Bijl past hij de innovaties op het gebied van automatisering en robotisering toe. Een kwestie van scherp blijven. Verder zijn Sandra Berloth en Ewald de Graaf de aanspreekpunten voor de Financiële Administratie. Men zit nu veel dichter op de processen en we kunnen concluderen dat er nu een stevig fundament is gelegd. Al met al zorgen deze veranderingen voor een beduidend hoger rendement.”   

FAMILIERECHT WORDT MAATWERK
“Door onze scherpe tarieven en de groeiende behoefte in de samenleving aan samenlevings-contracten en (levens-)testamenten zal bij Familierecht de focus meer en meer verlegd worden naar maatwerk. Francis Vermeulen en Daphne Mulder zullen deze uitdaging vorm gaan geven. Iedere persoonlijke situatie is immers uniek en door onze expertise op dit gebied kunnen wij het verschil maken.”

VENNOOTSCHAPSRECHT IS GEEN BULKWERK 
“Ook deze afdeling draait buitengewoon goed. Een kwestie van kwaliteit én maatwerk dat tegen uurtarief wordt uitgevoerd. Bij Vennootschapsrecht is bulkwerk namelijk niet mogelijk. Er zijn zelfs gerenommeerde bedrijven van de Amsterdamse Zuidas die gebruik maken van onze diensten. Dat is onder andere te danken aan Stephan Iseger en Haakon Boon die deze kar trekken.” “Tot slot willen wij u bedanken voor het vertrouwen. We hopen dat 2022 weer een jaar met uitdagingen wordt, maar bovenal wensen we u gezondheid, geluk en voorspoed toe in het nieuwe jaar!”

JUST NOTARISSEN
Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
079 – 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justnotarissen.nl