mtc zoetermeer

Sinds 1991 staat MTC/FTC Zoetermeer bekend als dé allround fysiotherapiepraktijk in Zoetermeer. “In samenwerking met de vijf grote verzekeraars willen we nog meer de focus leggen op een effectieve en efficiënte aanpak van rug-, nek-, schouder- en long (Covid)klachten met zorgplantrajecten op verschillende niveaus,” vertelt manueel, bedrijfs-, arbeidsfysiotherapeut én praktijkeigenaar Hans Poelman. “Een aanpak die exact bij onze visie past. We willen namelijk continu aantoonbare, goede fysiotherapie bieden.”

MTC Zoetermeer profileert zich met uniek zorgplantraject

Samen met Esther van Leeuwen, oncologie en oedeemtherapeut en Marsha Poelman, kinderfysio-therapeut, schetst hij de nieuwe koers die de praktijk in samenwerking met de verzekeraars per 1 januari 2023 gaat volgen. Volgens recente cijfers van het RIVM, het onderzoeksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, hebben ruim twee miljoen mensen last van nek- of rugklachten. “Een efficiënte aanpak resulteert dus voor zowel de patiënten als de zorg-verzekeraars in een win-winsituatie,” vervolgt Hans. “De patiënt wil namelijk zijn/haar aanvullende fysiopakket optimaal benutten en de zorgverzekeraar drukt zo tegelijkertijd de kosten. Voor minder behande-lingen krijgen onze patiënten, wetenschappelijk bewezen, meer kwaliteit. Ook als de klachten  terugkomen, is de patiënt verzekerd van aanvullende zorg.”

mtc zoetermeer

TRANSPARANTE, TOETSBARE ZORGPLANNEN RESULTEREN IN AANTOONBARE WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN EFFECTEN!
“Binnen Zoetermeer zijn wij de enige praktijk die de zorgplantrajecten namens de grote verzekeraars mogen aanbieden,” vervolgt Hans. “Iedere lichamelijke klacht vereist een speci-fieke aanpak volgens afgesproken protocollen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Meten is weten. Zo starten we bij rugklachten altijd met een scan, het zogenaamde nul-moment. We maken zo, ook voor de patiënt, heel goed duidelijk wat er mis is met de rug. Na aanmelding, telefonisch of per e-mail, stelt één van onze specialisten, na de uitgebreide intake inclusief een vooraf ingevulde vragenlijst, samen met u een individueel behandelplan op. Wilt u weer klachtenvrij bewegen? Of heeft u na een trauma moeite met de uitvoering van bepaalde bewegingen? Met onze unieke, effectieve en efficiënte zorg-plantrajecten kunt u snel weer pijnvrij bewegen.”

VERZEKERAARS VERGOEDEN HET ZORGPLANTRAJECT
“Als iemand hier dus binnenkomt met rugklachten en kiest voor het zorgplantraject dan bepalen wij de zorgzwaarte van laag, middel tot hoog,” vertelt Esther. “De zorgzwaarte bepaalt ook de kosten van het complete behandeltraject. Zo kent een laag traject relatief weinig manuele of fysiotherapeutische inbreng en een hoog trainings-gedeelte. Afhankelijk van de zorg-zwaarte krijgt de patiënt dus een aantal behandelingen van de manueel therapeut of fysiotherapeut en een aantal trainingen in de oefenzaal. Voor ieder zorgplantraject, volgens afgesproken protocollen en processen, ontvangen wij een bepaalde vergoeding waar we het mee moeten doen. Verzekeraars monitoren achteraf hoe de patiënt het traject ervaren heeft. Al met al krijgt de patiënt bij deelname aan het zorgplantraject meer waar voor zijn geld.”

mtc zoetermeer

GARANTIE ÉN MEER WAAR VOOR JE GELD
“Het volgen van een zorgplantraject werkt dus in het voordeel van de patiënt, omdat de trainingen niet meegeteld worden als manuele of fysiotherapeutische behandeling,” vult Marsha aan. “Als een patiënt bijvoor-beeld negen behandelingen heeft afgesloten bij een verzekeraar en je hebt een middeltraject gevolgd dan schrijft de verzekeraar volgens de nieuwe procedure slechts vier behandelingen af. Daarnaast heeft deze patiënt nog recht op twaalf trainingen in de zaal. Je hebt dan uiteindelijk nog recht op vijf manuele of fysiotherapeutische behandelingen. Als een patiënt binnen een bepaalde periode weer klachten krijgt, zijn we verplicht om een vervolgtraject aan te bieden. Je krijgt dus meer waar voor je geld inclusief garantie op het behandeltraject.”

KEURMERK PRAKTIJK
“Als Keurmerk praktijk zijn we eigenlijk al vanaf 2007 bezig met het aantonen van de effectiviteit van onze behandelingen. Een kwestie van zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt. Na vijftien jaar intensieve samenwerking zijn de grote verzekeraars er wel van overtuigd dat we dat kunnen. Volgens de verzekeraars is het ook efficiënter om bij-voorbeeld alle rug- en nekklachten door een gespecialiseerde praktijk te laten uitvoeren met behulp van de specifieke zorgplantrajecten. Zo krijgt onze praktijk de mogelijkheid om trainingen te laten uitvoeren door een oefentherapeut of beweegagoog onder de supervisie van de fysio-therapeut. De voordelen zijn helder. Zij zijn beter gekwalificeerd en de patiënt houdt meer fysiotherapeutische behandelingen over,” besluit Hans.

MTC ZOETERMEER
Fysiotherapeutisch Medisch
Trainingscentrum Zoetermeer
Peter Zuidhove 6
2717 TK Zoetermeer
079 - 320 02 11
info@mtczoetermeer.nl
www.mtczoetermeer.nl

FTC ZOETERMEER
Fysiotherapeutisch
Centrum de Leyens
Hekbootkade 54
2725 AR Zoetermeer
079 - 341 03 00

Wij berekenen u géén servicekosten. Dit is fraude, hier zijn wij fel tegen!