Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 7 - OKTOBER 2021 GEZONDHEID

fysio dunant

Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd. Drie praktijken onder één dak voor fysiotherapie, kinderfysiotherapie én manuele therapie. Al ruim 40 jaar een begrip in Zoetermeer. Een krachtenbundeling voor iedereen die problemen heeft bij bewegen en/of (pijn)klachten die het dagelijks leven belemmeren. “Voor iedere klacht hebben we een specialist in huis, zodat optimale behandeling van de klacht gewaarborgd is,” vertelt Daphne Klaassen die naast algemeen fysiotherapeut sinds drie jaar ook oedeemtherapeut is. Met Annemiek Vrieswijk behandelt zij patiënten met oedeemklachten.

Met welke klachten kun je bij onze oedeemtherapeuten terecht?

“Ons lichaam bestaat voor ongeveer 2/3 uit vocht en dat geeft eigenlijk al aan hoe belangrijk onze vochthuishouding is,” vervolgt Daphne. “Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen. Veel processen verlopen via dit lichaamsvocht zoals het vervoer van zenuwprikkels, hormonen en het uitwisselen van stoffen. Na (borst)kanker, gewrichtsklachten, ademhalings- en huidproblemen, stress of een ongeval kan er vochtophoping oftewel een oedeem ontstaan. Het kan ook aangeboren zijn. Veel patiënten komen hier via de Mamma-poli van het LangeLand Ziekenhuis. Als de aan- en afvoer van vocht verstoord is, kan dit leiden tot verschillende klachten zoals zwelling, pijn, vermoeidheid, infecties, moeite met bewegen en huidafwijkingen.”

fysio dunant

OEDEEMTHERAPIE, LYMFETAPING EN COMPRESSIETHERAPIE
“Bij de intake bepalen we de oorzaak en achtergrond van de patiënt. Uiteraard meten we de omvang van het oedeem, zodat we na een aantal behandelingen kunnen zien hoe effectief de oedeemtherapie, ook wel manuele lymfedrainage genoemd, is. Lymfetaping, compressie- en oefentherapie kunnen daarbij ondersteunend werken. Bij oedeemtherapie passen we een specifieke massagetechniek toe waarbij we meebewegen met het ritme van het lymfestelsel. Dat werkt goed, want dan voelen we letterlijk hoe het vocht onder onze hand naar boven stroomt. Afhankelijk van diverse factoren zoals leeftijd en lichamelijke conditie volgt er herstel en/of vermindering van de klachten. Wanneer de zwelling vermindert of verdwijnt, krijgen mensen meer zelfvertrouwen en bewegen ze gemakkelijker. Uiteindelijk is je lichaam in evenwicht als de vochthuishouding in optimale conditie verkeert.”

OOK GESPECIALISEERD IN KINDERFYSIOTHERAPIE!
Sinds kort werkt Patricia Kerkvliet als kinderfysiotherapeut bij het Kinderfysiotherapeutisch Centrum. Met vijf collega’s richt zij zich op motorische ontwikkelingsachterstand of problemen in de prikkelverwerking bij kinderen. “Zo zien we baby’s die te vroeg geboren zijn en zuigelingen met een bepaalde voorkeurshouding waardoor een afgeplat hoofdje kan ontstaan. Bij peuters, kleuters kan de grove of fijne motoriek stroef verlopen. Ze bewegen bijvoorbeeld houterig, vallen snel of hebben problemen met knippen, knutselen en tekenen,” vertelt Patricia. “Bij basisschoolleerlingen zien we vooral concentratie- en schrijfproblemen en vanaf de tienerleeftijd zien we vooral kinderen met specifieke pijn- en sportgerelateerde klachten. Tijdens de intake brengen we eerst de hulpvraag samen met de ouders in kaart. Vervolgens nemen we een motorische test af. Wat is er aan de hand en wat is de voorgeschiedenis? Hoe beweegt het  kind en wat zijn mogelijke (lichamelijke) oorzaken? We hebben ook intensief contact met scholen over de hulpvraag. Iedere indicatie is namelijk uniek en vereist een individuele aanpak.”

Dunanstraat 611-613
2713 TA Zoetermeer
079 - 316 70 55
Oosterheem

Willem Dreeslaan 147
2729 NE Zoetermeer
079 - 316 98 05

info@fysiodunant.nl
www.fysiodunant.nl