PERQUIN KROMMENDIJK ADVOCATEN

Perquin Krommendijk Advocaten. Sinds 2014 verblijft het advocatenkantoor in een sfeervol pand aan de authentieke Dorpsstraat. De groei van het cliëntenbestand, voornamelijk door mond-tot-mondreclame, resulteerde in 2017 in de samenwerking tussen Mr Ghislaine Perquin en Mr Martin Krommendijk. Samen zijn ze gespecialiseerd in familierecht, erfrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Het 5-jarig jubileum van de krachtenbundeling is inmiddels achter de rug. Hoe maken zij anno 2023 het verschil voor hun cliënten?

Meer dan alleen kennis van het recht

“Samen delen we het rechtsgebied familierecht en regelmatig sparren we over knelpunten in een zaak. Een kwestie van kennis en ervaring delen. Samen weet je toch meer,” vertelt Ghislaine. “Maar met alleen kennis van het recht maken we het verschil niet voor onze cliënten. Als advocaat moet je ook goed kunnen onderhandelen en communi-ceren,” vervolgt Martin. “Iedere zaak is uniek en daarom is oprechte betrokken-heid dé basis van een begrijpelijk juridisch advies. Daarnaast is het feit dat we gespecialiseerd zijn in specifieke rechtsgebieden onze kracht. Kennis die we trouwens ieder kalenderjaar verplicht via nascholing moeten bijhouden volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten. Het recht verandert, onge-acht het rechtsgebied. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen, wetswijzi-gingen en actualiteiten is naast onze communicatieve skills essentieel voor een effectieve aanpak.”

PERQUIN KROMMENDIJK ADVOCATEN

MEEBEWEGEN MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN
“De gevolgen van de toeslagaffaire waren desastreus. Zo zijn er relatief veel kinderen van de betreffende gezinnen uit huis geplaatst. Daardoor is er een andere focus ontstaan op de voorwaarden van uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Daar krijgen wij als praktijk ook mee te maken. Het familierecht is namelijk veel omvattend. We ondersteunen onze cliënten bij alimentatie, echtscheidingen, zorg-regelingen, erfrecht en geboorteaktes voor geadopteerde kinderen. Via de rechtbank kunnen we een vervangende geboorteakte laten opstellen en een voornaamswijziging aanvragen. Voortschrijdend inzicht en wetswijzingen resulteren in vereenvoudiging van processen. Zo wordt er bij de vaststelling van partneralimentatie nu meer uitgegaan van standaardformules. Meebewegen met nieuwe ontwikkelingen is dus een belangrijke voorwaarde om onze cliënten goed onderbouwd te kunnen adviseren.”

GEMEENSCHAPPELIJK VERZOEK TOT ECHTSCHEIDING
“Volgens recente cijfers van de Raad voor de rechtspraak vindt een groot deel van de echtscheidingen plaats op gemeen-schappelijk verzoek. Vechtscheidingen zijn uitzonderingen. De meeste echt-paren die we in onze praktijk begeleiden, willen er harmonieus uitkomen. Als er kinderen in het spel zijn, is een ouder-schapsplan inclusief zorgregeling verplicht. Verder wordt de partner- en kinderalimentatie vastgelegd. Tijdens het kennismakingsgesprek tasten we af of er een klik is. Het gaat immers over persoonlijke en emotionele zaken die heel gevoelig liggen. Aandacht, vertrouwen en betrokkenheid scheppen een band. We brengen de gevolgen in kaart en leggen de echtscheidings-procedure in begrijpelijke taal uit. Uiteindelijk streven we ernaar om echtscheidingen zonder langslepende procedures af te ronden. Tegenwoordig kan een echtscheiding op gemeen-schappelijk verzoek binnen een week worden uitgesproken,” besluit Ghislaine.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Iedere vrijdag tussen 9.30 en 12.30 uur is er een gratis inloopspreekuur. U kunt telefonisch een afspraak maken of via:www.inloopspreekuuradvocaat.nl/advocatenkantoor-zoetermeer-centrum/ U bent van harte welkom!

PERQUIN KROMMENDIJK ADVOCATEN
Dorpsstraat 127A
2712 AG Zoetermeer
079 - 316 66 19
info@perquinkrommendijkadvocaten.nl
www.perquinkrommendijkadvocaten.nl