LANGE LAND ZIEKENHUIS

Het coronavirus heeft op meerdere niveaus invloed op het LangeLand Ziekenhuis. Zelfs op de CT-scanner van het ziekenhuis. Hoe? Er ontstond een grote toename van patiënten met (een verdenking op) corona die een CT-scan nodig hadden Dat betekent uiteraard ook strenge hygiëne-maatregelen, waardoor het maken van een CT-scan langer duurde dan normaal. Sinds kort is dat verleden tijd. Het LangeLand Ziekenhuis beschikt nu namelijk over een tweede CT-scanner.

Lang gekoesterde wens in vervulling: Tweede CT-scanner geeft véél meer mogelijkheden

Een CT-scanner is simpel gezegd een apparaat dat 3D-röntgenfoto’s kan maken van het hele lichaam, van hoofd tot teen. Het hele lichaam kan hiermee dus stukje voor stukje in kaart gebracht worden. Het onderzoek duurt meestal ook erg kort en daarom wordt een CT in de normale praktijk vaak gebruikt.   

OPLOSSING 
“Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot zorg en diagnostiek rondom ondermeer een herseninfarct en hersenbloeding stond een upgrade van de huidige CT-scanner of de aanschaf van een tweede CT-scanner al op het wensenlijstje van het ziekenhuis”, vertelt interventieradioloog Camiel Klink, die sinds 2015 in het LangeLand Ziekenhuis werkzaam is.

De coronacrisis liet zien dat het hebben van één CT-scan te kwetsbaar is voor het ziekenhuis. Het onderzoek naar de upgrade of aanschaf van een nieuwe CT-scan kwam in een stroomversnelling terecht “Er ontstond een toenemende zorgvraag in het ziekenhuis, maar we hadden slechts één CT-scanner. Na elke patiënt met of zonder (een verdenking op) corona, moesten onze laboranten de scanner rigoureus schoonmaken. Daarmee kwamen we logistiek in de problemen. Toen hebben we via leverancier Canon binnen tien dagen een tijdelijke CT-scanner kunnen regelen. Dit was een knap stukje teamwork. Hierbij hebben Canon, in Zoetermeer gevestigd met het hoofdkantoor voor Europa, en onze bouwaannemers samen een wereldprestatie geleverd. Hierdoor konden we de reguliere zorg en (eventuele) coronapatiënten van elkaar gescheiden houden. En zo kon de continuïteit van zorg gewaarborgd blijven. De waarde van de tweede CT-scanner heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen.”

LANGE LAND ZIEKENHUIS

HERGEBRUIKEN 
Aan een splinternieuwe scanner hangt echter een behoorlijk prijskaartje, maar samen met Canon kwam het LangeLand Ziekenhuis tot de perfecte oplossing. “In het plan voor de tijdelijke scanner hebben we rekening gehouden met materialen die we later konden hergebruiken bij onze nieuwe scanner, zoals een stroomkabel en loodglas. Zo hebben we de bouwkosten relatief laag kunnen houden. Ook op personeelskosten is bespaard door enkele muren in het ziekenhuis door te breken, zodat de radiodiagnostisch laboranten vanuit één ruimte de twee CT-scanners kunnen bedienen.” Het grootste voordeel werd gehaald uit het model. Het betreft een drie jaar oude refurbished CT-scanner waarbij enkele gebruiksonderdelen werden vervangen en enkele extra opties werden toegevoegd. “Hierdoor is er een  state of the art apparaat ontstaan voor ongeveer de helft van de nieuwprijs.”

KORTERE WACHTTIJD 
De komst van de tweede CT-scanner is ook goed nieuws voor de patiënten. Het betekent namelijk een kortere wachttijd. Daarnaast kunnen (spoedeisende) onderzoeken vaker tussendoor gepland worden, waardoor patiënten nog sneller een diagnose en eventueel een behandeling kunnen krijgen. Ook kan men dankzij de nieuwe CT-scanner steeds vaker in het LangeLand Ziekenhuis terecht voor meer veeleisende diagnostiek en beeldvorming. “Specialistische onderzoeken waar we voorheen patiënten naar omliggende ziekenhuizen voor moesten verwijzen, kunnen we nu volledig zelf doen. Voor bijvoorbeeld hartonderzoeken hebben wij dankzij deze CT-scanner een betere diagnostiek. Zo kunnen we het onderzoek van de kransslagaderen nu op een hoger niveau doen dan voorheen. Ook kunnen we het effect van metaal op de scan verminderen. Dat is heel handig voor patiënten van het naastgelegen Reinier Haga Orthopedisch Centrum. Een röntgenapparaat levert altijd röntgenstralen op, maar met dit nieuwe model is stralen hygiënischer. Dat is vooral het geval bij specialistische onderzoeken, zoals hartscans, waarbij veel beelden worden gemaakt. Bij de onderzoeken met het oude model is de stralingsdosis al laag, maar die kunnen we nu nog verder verminderen.”

AANDACHT 
Vijf jaar geleden werd de vakgroep radiologie flink vernieuwd met nieuwe specialisten met extra aandachtsgebieden. Na de opleiding en specialisatie tot interventieradioloog in het Erasmus MC in Rotterdam kwam Klink in Zoetermeer terecht. “De nieuwe vakgroep radiologie was een interessante uitdaging, vooral door de leuke groep met verschillende subspecialisaties en de samenwerking met het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf. Ik werk zelf ook twee dagen in het HagaZiekenhuis. In dat ziekenhuis ligt de focus meer op onderzoek en opleiding en in het LangeLand kunnen we door de kleinschaligheid vaak meer flexibiliteit in de doorstroming van zorgprocessen realiseren. Zo hebben wij specialisten onderling heel laagdrempelig contact en helpen elkaar met onze kennis. Hierdoor kunnen we sneller iets voor elkaar krijgen voor onze patiënten, die wij in het LangeLand goed kennen. Voor mij is dit het beste van twee werelden.”

LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan1
2725 NA Zoetermeer
079 - 346 2626
www.llz.nl