OMNIA ZORG

Welke hulp komt er vandaag ook alweer? En komt diegene nou voor de huishoudelijke hulp of verpleging? Thuiszorg kan soms, vooral voor ouderen, behoorlijk verwarrend zijn. OmniaZorg voorkomt dat door, zoals de Latijnse naam verklapt, allesomvattende zorg te bieden.

‘Ik kijk er gewoon naar uit dat mijn schatten van OmniaZorg weer komen’

Uit het meest recente cliëntonderzoek, verricht door een externe partij, scoorde OmniaZorg op drie belangrijke vlakken het rapportcijfer 9: met aandacht behandeld worden, de deskundigheid van onze zorgverleners en het op het gemak voelen van de cliënt. Dat sluit goed aan op de twee pijlers van OmniaZorg: persoonlijk en betrokken. Hierbij benadert OmniaZorg de culturele en religieuze normen en waarden van cliënten op een respectvolle en professionele manier. OmniaZorg kijkt verder dan de culturele of religieuze achtergrond. OmniaZorg biedt thuiszorg op maat voor iedereen. Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt.

OMNIA ZORG

TOTALE PAKKET
Francisca Bevaart is sinds november teamleider zorg bij OmniaZorg. Zij heeft in de afgelopen maanden van dichtbij meegemaakt wat de voordelen van de cultuursensitieve thuiszorgorganisatie zijn. “OmniaZorg kan zowel via de Wmo als Zvw en Wlz thuiszorg en begeleiding bieden aan cliënten. Deze combinatie is een groot voordeel aangezien veel cliënten naast verpleging en verzorging ook begeleiding of huishoudelijke hulp nodig hebben. Wij krijgen veel aanmeldingen, omdat we cultuursensitieve zorg leveren. Wij beschikken over een team ambulante begeleiders en team verpleging en verzorging. Sommige mensen krijgen verpleging van de ene zorgorganisatie, huishoudelijke zorg via de andere zorgorganisatie en begeleiding weer van een andere instantie. Die organisaties zijn niet op elkaar ingespeeld, gebruiken verschillende registratiesystemen en planning. Zij hebben geen connectie met elkaar, waardoor je elke keer hetzelfde verhaal moet herhalen. Dat kan soms erg verwarrend worden en frustraties met zich mee brengen voor de cliënten. Bij ons krijgen zij het totale pakket aan thuiszorg, van verpleging en verzorging, huishoudelijke hulp tot aan begeleiding en ook palliatieve zorg of terminale zorg. Dat is wat ons betreft het unieke van OmniaZorg. Onze cliënten hebben geen last van meerdere zorgmappen, inlogcodes en enorme wachttijden aan de telefoon. Zij hebben bij ons één aanspreekpunt, met één digitaal dossier. Dat is veel overzichtelijker.”

SCHATTEN
De Zoetermeerse Joke krijgt al twee jaar persoonlijke verzorging en verpleging vanuit OmniaZorg. Twee keer per dag komen de ‘schatten’ van OmniaZorg langs om haar steunkousen in de ochtend aan te trekken en in de avond weer uit te trekken. Door een valpartij brak de Zoetermeerse namelijk haar knie en later haar stuitje. Ook kreeg ze een attack. Nu heeft ze last van een nek- en rughernia. “Het zijn schatten, mijn meiden”, zegt de 66-jarige Joke over het zorgpersoneel van OmniaZorg. “Ik zie ze echt als mijn vriendinnen. Vanaf het begin kan ik goed met hen overweg. Ze vragen altijd of ze nog iets voor mij kunnen doen. Ik kijk er gewoon naar uit dat ze weer komen.”

Francisca Bevaart, teamleider
Verzorging en Verpleging
06 - 11 07 90 87
info@omniazorg.nl
www.omniazorg.nl

Dublinstraat 48
2713 HS Zoetermeer