Mijn Zaak Lansingerland KRANT NR 1 - MEI 2019

bhv nederland

Werkt uw personeel met gevaarlijke stoffen? Verrichten ze zware fysieke arbeid of zitten ze lang achter hun computer? Ieder bedrijf kent specifieke risico’s waaraan werk-nemers blootgesteld kunnen worden. Een ongeluk zit nu eenmaal in een kleine hoekje en voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Keiharde clichés van bedrijfsrisico’s. Sinds 1994 is de Risico- inventarisatie en – evaluatie, afgekort RI&E, verplicht volgens de Arbowet voor alle werkgevers met uitzondering van ZZP’ers. Logisch, want uw personeel is immers uw grootste bedrijfskapitaal. Veranderingen impliceren aanpassingen in uw RI&E. Kortom, is uw RI&E nog actueel?

Hoe veilig & gezond is het werken binnen uw bedrijf?

Als accountmanager is Mike van Gogh verantwoordelijk en aanspreekpunt voor brandveiligheid- en Arbo-trajecten van BHVNederland. Wat houdt RI&E in en hoe ziet het RI&E-traject er eigenlijk uit? “ In ieder bedrijf spelen er risico’s die we op verzoek van het bedrijf in-ventariseren. Elk bedrijf moet dus (laten) onderzoeken of hun werkzaamheden schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van hun werknemers. Zijn er bij brand veilige vluchtroutes duidelijk aangegeven? Werkt de noodverlichting? Is er een up-to-date ontruimingsplan? Hangen de brandblussers wel op de juiste plekken? Zijn er geen belemmeringen bij het lossen van de vracht? Hoe groot zijn deze risico’s? Dit onderzoek heet RI&E en wordt schriftelijk vastgelegd. Daar blijft het niet bij, want hoe en wanneer gaat u de risico’s aanpakken?”

bhv nederland

PLAN VAN AANPAK
“Onze mensen werken nauw samen met uw preventiemedewerker aan een dynamisch en actueel RI&E. Het plan van aanpak resulteert in praktische oplossingen waar uw werknemers direct iets mee kunnen. Gebruiken uw werknemers wel de juiste beschermingsmiddelen? Is de veiligheid rondom het werken met machines gewaarborgd? Is de werkplaats schoon en opgeruimd? Brand in een serverruimte moet je niet met water blussen, maar met CO2. Weet uw personeel dat? Eenvoudige aanpassingen kunnen al het verschil maken. Ook staat er in het plan van aanpak binnen welke termijn concrete maatregelen genomen kunnen worden. Niets doen is geen optie. Samen met de preventiemedewerker gaan wij aan de slag voor een veilig en goed gevoel.” 

KOSTENBESPAREND
“Werken brengt risico’s met zich mee. In een veilige werkomgeving is het risico op uitval echter minimaal. Werkplezier is essentieel. Een actueel RI&E kan werkplezier verhogen en stress verminderen. Het verzuim zal afnemen en de productiviteit zal stijgen. Eigenlijk kunt u spreken van een kostenbesparend plan. Bovendien voorkomt u boetes van de inspectie SZW. Hebt u nieuwe machines, een nieuw gebouw of is er sprake van een reorganisatie? Bij iedere verandering moet u de RI&E aanpassen. Het is dus verstandig en zelfs wettelijk verplicht om periodiek uw RI&E te evalueren en aan te passen. Wanneer kiest u voor een gezonde werkomgeving voor uw werknemers?” besluit Mike.

Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer
085 - 201 47 33
06 - 21 29 68 06
mike@BHVNederland.nl
www.bhvnederland.nl