STICHTING VRIENDEN LANGE LAND

Het bestuur van stichting ‘Vrienden van ’t LangeLand’ doet een oproep voor financiële ondersteuning voor de patiënten en bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis.

Help mee voor extra comfort in LangeLand

“Iedere inwoner van Zoetermeer kent het LangeLand Ziekenhuis. Het is een van de belangrijkste voorzieningen in de stad en een onmisbare schakel in de gezondheidszorg”, aldus Bart Bakker namens de stichting en relatiebeheerder van het ziekenhuis. “Veel Zoetermeerders en inwoners van omliggende gemeenten krijgen te maken met het ziekenhuis. Dan moet men denken aan een medisch onderzoek of een (dag)behandeling of operatie.”

STICHTING VRIENDEN LANGE LAND

Het budget van het ziekenhuis wordt gevormd door landelijke financiering. Dat wordt gebruikt om de behandeling, verpleging en verzorging van patiënten te bekostigen. Om de patiënten en de bezoekers extra faciliteiten en  comfort te bieden is echter te weinig geld beschikbaar. “Ons doel is om extra middelen te verkrijgen, zodat het verblijf van patiënten en bezoekers, in niet altijd makkelijke omstandigheden, wordt veraangenaamd. Zo heeft de stichting ‘Vrienden van ‘t LangeLand Ziekenhuis’ in de afgelopen jaren dankzij giften en donaties verschillende projecten tot stand gebracht. Maar gezien de ontwikkelingen waar het ziekenhuis momenteel mee te maken heeft, mede als gevolg van het Coronavirus, zijn er nieuwe middelen en faciliteiten nodig waar patiënten en bezoekers bij gebaat zouden zijn. Het bestuur van de Vrienden van ’t LangeLand is graag bereid om hun verzoek voor een donatie of gift toe te lichten.

Voor informatie kunt u mailen naar b.bakker@vriendenlangeland.nl of bellen met 06 - 506 171 22.

Uw bijdrage ontvangen wij graag op
ING IBAN: NL76 INGB 0006 459337 ten name van:
Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis.

Namens alle patiënten en bezoekers: Bedankt!