OMNIA ZORG

Als je zorg nodig hebt, wil je toch dat het goed is? Voor jezelf of voor een ander. OmniaZorg wil iedereen die te maken krijgt met een zorgvraag in de thuissituatie kwalitatieve zorg en ondersteuning bieden. Persoonlijke verzorging, verpleging, ambulante begeleiding en huishoudelijk hulp; OmniaZorg biedt het allemaal, met respect voor de culturele en religieuze normen en waarden van de cliënt.

Belevingsgerichte zorg is voor iedereen

“OmniaZorg staat voor kleinschalige, persoonlijke en betrokken zorg”, vertelt bestuurder Moustapha El Baroudi. “De aandacht voor en de bejegening van cliënten is daarbij erg belangrijk. Wij spreken van cliënten met een migratie achtergrond en niet-migratie achtergrond. Voor beiden willen we de zorg zo optimaal mogelijk leveren. Zowel voor mevrouw Jansen die met ‘u’ aangesproken wil worden als mevrouw Hadja Fatima, die bij haar voornaam genoemd wil worden. Onze medewerkers spreken letterlijk en figuurlijk de taal van de client om drempels weg te nemen. De communicatie met en het vertrouwen krijgen van de cliënten zijn voor ons de uitgangspunten om zorg te leveren.”

OMNIA ZORG

ZORG OP MAAT
OmniaZorg biedt thuiszorg op maat, dus voor iedereen. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging, verpleging en ambulante begeleiding. Dat gebeurt altijd in overleg met de cliënt zelf, mantelzorgers en familieleden. “Bij persoonlijke verzorging kun je denken aan hulp bij steunkousen aantrekken, het in- en uit bed helpen of hulp bij douchen. Huishoudelijke hulp, kan ook aangevraagd worden vanuit de Wmo, beslaat onder meer stofzuigen en het schoonmaken van het badkamer en toilet. Verpleging gebeurt altijd door BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Zij kunnen bijvoorbeeld medicijnen toedienen of injecties geven. Als laatste is er ambulante begeleiding, ook vanuit de Wmo en Wlz mogelijk, waarbij we iemand ondersteunen bij de elf leefdomeinen, zoals financiën, huisvesting en of zinvolle tijdsbesteding. Zo kan iedereen voor alle zorgvragen bij ons terecht.” OmniaZorg beschikt over medewerkers met zeer diverse achtergronden, met of zonder bi-culturele achtergrond. “Wij noemen het cultuursensitief, maar het is eigenlijk belevingsgericht werken. We zien een cliënt niet als een onderdeel van een groep, maar als een individu met al zijn wensen en behoeftes.”

CORONATEAM
Vanwege corona komen er momenteel zo min mogelijk verschillende verzorgden over de vloer bij cliënten van OmniaZorg. De thuiszorgorganisatie heeft zelfs een speciaal coronateam voor mensen die mogelijk besmet zijn, zodat ook voor hen de zorg gewaarborgd blijft.

Dublinstraat 48
2713 HS Zoetermeer
085 - 401 92 10
info@omniazorg.nl 
www.omniazorg.nl