ALLCURA

Vijftien jaar geleden hakten Mark Gieben (algemeen directeur) en zijn zus Bianca van der Meer (directeur zorg) de knoop door en startten Allcura thuiszorg vanuit een zolderkamertje. Daarvoor werkten ze jarenlang respectievelijk in de gehandicaptenzorg en het ziekenhuis. In hun ogen kon  thuiszorg beter georganiseerd worden. Hun visie? Zorg uit het hart met de focus op snel schakelen, persoonlijk contact en korte lijnen. De cliënt staat centraal. Inmiddels bestaat het zorgteam uit 47 gepassioneerde professionals die totale zorg bieden in de regio Zoetermeer, Benthuizen en Alphen.

Allcura thuiszorg staat al vijftien jaar garant voor zorg uit het hart!

Wat houdt thuiszorg in en hoe kun je thuiszorg aanvragen? “Thuiszorg bestaat uit verschillende soorten hulp zoals hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, casemanagement dementie en beeldzorg. Om in aanmerking te komen voor thuiszorg, neem je contact met ons op. Vervolgens beoordeelt een wijkverpleegkundige, na overleg met de huisarts, welke zorg noodzakelijk is,” vertelt Mark. “Meestal bereiken mensen ons via huisartsen, ziekenhuizen of wijkziekenboeg en soms bellen ze zelf,” vervolgt coördinator verzorging & verpleging Marieke Kant. “Vervolgens leggen we uit welke zorg we kunnen bieden. De vraag: “Waar ligt de behoefte?” is daarbij essentieel. Sommige cliënten starten voorzichtig met drie keer zorg per week. Zo leren ze ons kennen en ontstaat er een vertrouwensband. Er zijn ook cliënten die vier keer per dag zorg ontvangen. Uiteraard is deze zorg gedekt door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.”

allcura

HUISHOUDELIJKE ZORG
“Als chronisch zieken of kwetsbare ouderen huishoudelijke zorg willen, kunnen ze een indicatie aanvragen bij de gemeente,” vertelt coördinator huishouding Renske Jonkeren. “Huishoudelijk zorg is heel praktisch en primair gericht op de hygiëne in de woon- en leefomgeving. De laatste jaren zien we steeds meer jonge gezinnen met een kortdurende ondersteuningsvraag. Het intakegesprek vindt op locatie plaats, zodat we de zorgvraag goed in kaart kunnen brengen. Wat kun je nog zelf en wat kunnen wij doen? Uiteindelijk spreken we een vaste dag, tijd en huishoudelijke hulp af.” “Potentiële cliënten moeten dus aantoonbaar niet meer zelfredzaam zijn in verrichten van huishoudelijk werk,” voegt Bianca toe. “Dat toetst de gemeente via het keukentafelgesprek. Ieder half jaar volgt er een evaluatiegesprek waarbij we ook een signalerende rol vervullen. Is er verbetering? Moeten de toegewezen uren aangepast worden en kan iemand nog goed voor zichzelf zorgen?”

allcura

BEELDZORG
“Beeldzorg is zorg op afstand. Zo kan onze verzorgende of verpleegkundige via een tablet, smartphone of laptop snel en efficiënt aanvullende zorg bieden zoals een herinnering bij het innemen van medicatie, begeleiding bij structuur en dagritme of als aanvulling van thuiszorg. Beeldzorg zorgt ervoor dat cliënten zelf de regie over hun dag behouden. Indien noodzakelijk krijgen onze cliënten kosteloos een tablet in bruikleen. Wil je je aanmelden voor thuiszorg en/of meer informatie? Bel gerust! Uiteraard ben je ook van harte welkom op ons kantoor,” besluit coördinator marketing & communicatie Lisette de Peinder.

Koningin Julianastraat 16b
2731 EG Benthuizen
079 – 331 00 52
info@allcura.nl
www.allcura.nl