Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 2 - FEBRUARI 2019

GEMEENTE ZOETERMEER AFDELING VVH

Als Zoetermeerder heb je ongetwijfeld gehoord van diverse (gewelds)incidenten rond nachtclubs in de stad. Welke verborgen agenda steekt erachter? Is er hier sprake van ondermijnende criminaliteit? Ook in je eigen wijk komt misschien wel ondermijnende criminaliteit voor. Een kapper of restaurant waar je nooit een klant naar binnen ziet gaan. Een verhuurd appartement met afgeplakte ramen. De buurman die een uitkering heeft én een gloednieuwe dure auto. Dit kunnen mogelijke signalen zijn van ondermijnende criminaliteit oftewel ondermijning. De strijd tegen ondermijning staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie én de gemeente Zoetermeer. Hoe pakken zij dit complexe probleem aan en wat kunnen inwoners doen?

Wat is ondermijning?

Ondermijning is een containerbegrip voor alle vormen van criminaliteit die de waarden en normen van onze samenleving aantasten. De onderwereld mengt zich als het ware met de bovenwereld. Dat maakt het minder goed zichtbaar dan bijvoorbeeld een diefstal of een geweldsdelict. Ook in Zoetermeer zijn er signalen die wijzen op ondermijning zoals georganiseerde hennepteelt, drugshandel, fraude, heling, witwassen en arbeidsuitbuiting. Drie politiefunctionarissen en een beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Zoetermeer lichten toe welke stappen er de afgelopen periode gezet zijn om ondermijning structureel terug te dringen. 

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN
“Goede samenwerking met verschillende partijen is belangrijk bij de aanpak van ondermijning. We brengen verschillende signalen en informatie bij elkaar waardoor we eerder actie kunnen ondernemen. Door samen te werken vergroten we ook het aantal maatregelen dat we kunnen treffen, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk. De politie kan de dader oppakken en strafrechtelijk vervolgen. De gemeente kan bijvoorbeeld een boete opleggen of het desbetreffende pand sluiten. Zo gebruikt ieder zijn eigen bevoegdheden en komen we tot een daadkrachtige aanpak.” 

gemeente zoetermeer
Tweedehands telefoon gekocht? Doe een serienummercheck op www.stopheling.nl en controleer of je te maken hebt met gestolen goederen.

INTEGRALE AANPAK IS EFFECTIEF TEGEN ONDERMIJNING
“Vorig jaar zijn we gestart met een integrale aanpak van ondermijning. Allereerst zijn we begonnen met het creëren van bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie. Tijdens interne bewustwordingssessies kwamen diverse vragen aan bod. Wat is ondermijning en wat zijn mogelijke signalen? Soms hebben mensen onderbuikgevoelens, maar doen ze er uiteindelijk niets mee. Dat denkproces willen we veranderen. Met het kernteam dat bestaat uit gemeentemedewerkers, de politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), bespreken we de binnengekomen signalen en meldingen en zetten we acties uit.”

ONDERBUIKGEVOELENS MELDEN!
“Samenwerken helpt bij de bestrijding van ondermijning. Zo hebben we vorig jaar twee ondernemersavonden voor alle ondernemers in Zoetermeer georganiseerd om bewustwording te creëren. Hoe kijk je anders naar bepaalde zaken en/of situaties? Denk bijvoorbeeld aan een restaurant dat in het weekend dicht is, terwijl mensen juist dan uit eten gaan. Of een grote sportschool met de nieuwste apparatuur waar nauwelijks mensen sporten. Is hier sprake van witwassen? In veel gevallen van ondermijnende criminaliteit zijn er signalen genoeg. Het enige dak in de straat zonder sneeuw, een vreemde geur of een constant gezoem van afzuigapparatuur kan duiden op een illegale hennepkwekerij! Maar mensen moeten die onderbuikgevoelens wel melden.” 

INWONERS ZIJN ONZE OREN EN OGEN OP STRAAT
“Inwoners spelen een belangrijke rol in het signaleren van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Zij zijn onze oren en ogen op straat. We zullen het met z’n allen moeten doen. Vermoedens melden, wel of niet anoniem, is essentieel. Het kernteam heeft hiervoor een meldpunt geïntroduceerd: ondermijning@zoetermeer.nl. Daarnaast kunnen inwoners signalen melden bij de politie: 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Deze organisatie waarborgt de anonimiteit van de melder en verricht zo goed werk. Laatst hadden we een melding over een garage waar overdag nauwelijks reparaties uitgevoerd werden. ’s Avonds kwamen er echter steeds meer “klanten”. Zoiets is uitermate verdacht! Achteraf bleek het om een hennepkwekerij te gaan. De politie ontmantelde de hennepkwekerij en de gemeente onderzocht of de vergunningen wel klopten en of het pand gesloten kon worden.”

gemeente zoetermeer
Waar kan dit restaurant van bestaan zonder klanten?

STOP HELING!
“Als je een voorwerp in je bezit hebt, dat verkregen is door een misdrijf, dan is er sprake van heling. Dit is ook een voorbeeld van ondermijning, waarbij de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. Handelaren die tweedehands goederen inkopen, innemen of inruilen, moeten zich schriftelijk aanmelden bij de gemeente Zoetermeer. Alle gebruikte goederen, die zij inkopen, innemen of inruilen mogen de eerste zeven dagen na het verkrijgen ervan, niet verhandeld worden. In Zoetermeer kunnen handelaren de in- en verkoop van deze goederen registreren via het Digitale Opkopers Register (DOR). Het DOR is door de burgemeester aangemerkt als enig gewaarmerkt register en is te vinden via www.opkopersregister.stopheling.nl.”

REGISTREREN VOORKOMT HELING!
“Handelaren moeten o.a. de gegevens van de verkoper, de innamedatum, het aankoopbedrag en de merknaam inclusief het serienummer registreren. Als het voorwerp gestolen is, krijgt de politie daar automatisch een melding van. Vervolgens start de politie een onderzoek. Verder kunnen inwoners op www.stopheling.nl via een serienummercheck controleren of zij te maken hebben met gestolen goederen. Meteen melding maken bij de politie voorkomt dat je je schuldig maakt aan een strafbaar feit. Het is ook verstandig om je waardevolle eigendommen te registreren in de Stopheling app. Door registratie kunnen politie en inwoners de markt van gestolen goederen verstoren. Samen kunnen we criminele organisaties zo een stap voor zijn. De aanpak van ondermijning blijft namelijk een proces van lange adem.”

GEMEENTE ZOETERMEER AFDELING VVH
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
antwoord@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl

Meldpunt ondermijning
Ondermijning@zoetermeer.nl

Algemeen meldpunt politie
0900-8844 

Meld Misdaad Anoniem
0800-7000