Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 5 - NOVEMBER 2019

REMMELINK & ZEEMAN

Alimentatie is afgeleid van het Latijnse werkwoord “alere” en betekent “zorgen voor”. Bij de Romeinen was het al gebruikelijk om een vrouw geld te geven na een scheiding. In Nederland werd in 1830 de wettelijke plicht tot het betalen van partneralimentatie ingevoerd. Omdat vrouwen destijds niet mochten werken, kregen mannen bij een scheiding een levenslange alimentatieplicht. Pas in 1994 werd deze plicht herzien naar maximaal twaalf jaar. Per 1 januari 2020 gaat de Wet herziening partneralimentatie in en wordt de maximale termijn aan partneralimentatie vijf jaar.

Wat betekent de nieuwe wet partneralimentatie voor jou?

Waarom wordt de nieuwe wet partner-alimentatie eigenlijk ingevoerd?  “Onze samenleving is in vijfentwintig jaar aanzienlijk veranderd en een alimentatieplicht van twaalf jaar paste niet meer in deze tijd,” vertelt Nadine Zeeman. Wat is wijsheid als je nu van plan bent om te scheiden of al midden in een scheiding zit? “Je scheiding versnellen of uitstellen is afhankelijk van jouw situatie. We verwachten dan ook een behoorlijke toeloop van mensen die nog voor 1 januari 2020 willen scheiden. Zij kunnen nog profiteren van de huidige, langere partneralimentatie. Mensen die alimentatie moeten betalen wachten uiteraard op de nieuwe wet. Er is één kanttekening: de oude en nieuwe regels gelden alleen als het je er samen niet uitkomt. Pas dan geeft de wet maximale termijnen aan. Bij de nieuwe wet is de maximale termijn aan partneralimentatie vijf jaar, een aantal uitzonderingen daargelaten. Maar je kunt samen afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld over de hoogte, de duur en eventuele afkoop van de alimentatie.”

REMMELINK & ZEEMAN

NIEUWE REGELS OP EEN RIJTJE
“Bij de Wet herziening partneralimentatie heeft de minstverdienende ex-partner na de echtscheiding recht op alimentatie voor de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar,” vervolgt Carine Remmelink. “Er zijn echter uitzonderingen. Mensen met jonge kinderen behouden het recht op alimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is. Ben je 50 jaar of ouder en minimaal vijftien jaar getrouwd? Dan heb je recht op maximaal tien jaar partner-alimentatie. Deze regeling geldt tot 1 januari 2028. Vanaf 1 januari 2020 vermindert ook de belastingaftrek voor partneralimentatieplichtigen. Dat gebeurt stapsgewijs van 52% naar 37% in 2023. De partneralimentatiekosten lopen de komende jaren dus flink op. We verwachten dat deze groep massaal naar de rechter stapt om verlaging af te dwingen. De verkorting van de duur van partner-alimentatie geldt alleen voor nieuwe verzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend.” 

REMMELINK & ZEEMAN

BESLISBOOM PARTNERALIMENTATIE
“De regelingen voor kinderalimentatie veranderen niet en kinderalimentatie gaat altijd vóór partneralimentatie. Vervolgens wordt de partneralimentatie bepaald naar behoefte. Waar kun je zelf in voorzien en wat heb je in redelijkheid nodig? De welstand oftewel het bestedingspatroon tijdens het huwelijk speelt daarbij een rol. Ook wordt er rekening gehouden met de draagkracht van de alimentatieplichtige. We adviseren dus om je recht veilig te stellen. Als je nu recht hebt op twaalf jaar partner-alimentatie, wacht dan niet met het indienen van het verzoek! Je kunt ook na het indienen van het verzoek altijd nog kijken of je er samen uitkomt. Alimentatieplichtigen kunnen over het algemeen beter wachten. Ben je benieuwd naar de beste oplossing in jouw situatie? Met de beslisboom partner-alimentatie creëren we snel een helder overzicht inclusief persoonlijk advies.”

Regenboogsingel 131
2718 GV Zoetermeer
079 - 361 03 09
info@remmelinkenzeeman.nl
www.remmelinkenzeeman.nl