Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 4 SEPTEMBER 2019

gemeente zoetermeer

Charlie Aptroot. Als opvolger van Jan Waaijer trad hij begin september 2012 aan als
burgemeester van Zoetermeer. Het afgelopen jaar verschenen er in Mijn Zaak Zoetermeer
diverse artikelen over de openbare orde en veiligheid. Verschillende onderwerpen kwamen
aan de orde zoals de nieuwe drank- en horecawet, ondermijning, een veilig Oud & Nieuw, veilige evenementen, de 112 Veiligheidsdag, het belang van de WAS-teams en de Buurt WhatsApp-groepen. Het standpunt van onze burgemeester is duidelijk: wetten moet je handhaven!

 

Veiligheid in Zoetermeer verdient de hoogste prioriteit!

Achtereenvolgens was hij ondernemer, gemeenteraadslid, wethouder, statenlid en kamerlid. Uiteindelijk koos hij voor het burgemeesterschap van Zoetermeer. Waarom eigenlijk? “De landspolitiek vond ik heel boeiend, maar in een gemeente kun je bijna direct iets voor mensen betekenen. Het burgemeesterschap heb ik altijd al geambieerd. Ik zocht een stevige uitdaging en Zoetermeer bleek perfect vanwege de bedrijvigheid en vele potenties.” Was Zoetermeer veilig in 2012? “Zoetermeer was een relatief veilige stad, maar in zeven jaar is er veel verbeterd. Zo registreerden we in 2012-2013 ongeveer 800 woninginbraken, terwijl we vorig jaar net boven de 200 uitkwamen. Het aantal aangiftes, op de tien veelvoorkomende delicten die meetellen voor de AD-Misdaadmeter, daalde met 18 procent harder dan de landelijke trend van 12 procent. Als 20e grote stad van Nederland staan we nu op de 68e plaats qua misdaad, dat is mooi. Ieder misdrijf blijft er echter één te veel. Veiligheid staat bij mij op de 1e, 2e en 3e plaats!” 

WE ZIJN EEN STAD MET HET VEILIGHEIDSGEVOEL VAN EEN DORP! 
“De titel “Slaapstad” was altijd al een karikatuur. Maar het klopt dat het centrum zeven jaar geleden na 18.00 uur nagenoeg uitgestorven was. Nu zitten, bij redelijk weer, de terrassen van het Stadhuisplein en Cadenzaplein gezellig vol. Ook veel jongeren willen in Zoetermeer blijven wonen. Het is hier relaxed, er is genoeg werkgelegenheid en de meeste voorzieningen zijn aanwezig. Ik heb liever klachten over het gebrek aan starterswoningen, waar keihard aan gewerkt wordt, dan signalen over onveiligheid. Eigenlijk zijn we een stad met het veiligheidsgevoel van een dorp en dat is echt bijzonder. Ik ben er zelfs trots op! We hebben deze status te danken aan een zeer gemotiveerd politie- en handhavingsteam én de actieve inzet van inwoners die onze oren en ogen op straat zijn. Tijdens de 112 Veiligheidsdag van 18 mei jl. kon iedereen ervaren hoe alle disciplines samenwerken en elkaar versterken!” 

gemeente zoetermeer

BUURTPREVENTIE WERKT!
“Zo zijn er in iedere wijk herkenbare WAS-Teams actief waarbij de wijkagent samen met de inwoners maandelijks surveilleren om misstanden te signaleren en een oogje-in-het-zeil te houden. Als één van de eerste gemeenten in Nederland introduceerden we Buurt WhatsApp-groepen. Inmiddels zijn er al ruim 200 WhatsApp-groepen actief waarin buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties. Samenwerking tussen alerte inwoners, politie en handhaving resulteert in veilige en prettig leefbare wijken. Tijdens de jaarlijkse Wijkveiligheidsavonden, waarvan de eerste binnenkort start in de wijk Oosterheem, zal ik samen met de wijkagent, de teamchef Politie en Handhaving o.a. het belang van de WAS-teams en de vraag naar nieuwe “ogen en oren” toelichten. We presenteren feiten zoals het aantal woninginbraken en evalueren klachten van het afgelopen jaar. In een open gesprek wordt er teruggekeken en verantwoording afgelegd. Zijn we tevreden over de genomen maatregelen? Ook zijn er stands van o.a. de brandweer en specialisten over brand- en inbraakpreventie. Iedereen is weer van harte welkom!”

OVER VEILIGHEID COMMUNICEREN IS ESSENTIEEL!
“Enige jaren geleden ontvingen we signalen over onveilige situaties in de wijk Buytenwegh De Leyens. Sommige bewoners vonden het niet prettig dat daarover gesproken werd vanwege het slechte imago dat zo gecreëerd zou kunnen worden. Juist door erover te praten kwamen er oplossingen op tafel en verdwenen de klachten nagenoeg. Dat geldt ook voor signalen die mogelijk wijzen op ondermijnende criminaliteit. Als je bijvoorbeeld ziet dat de ruiten van een woning zijn afgeplakt en het vocht op de ramen staat, dan zou er wel eens een hennepkwekerij achter kunnen zitten. Natuurlijk vragen wij niet aan de burgers om zelf actie te ondernemen bij verdachte situaties. Dat is veel te gevaarlijk, maar meld signalen over mogelijke criminaliteit wel bij de gemeente of politie! Je kunt ook Meld Misdaad Anoniem bellen. Zo is de burgerveiligheid gewaarborgd. Ondermijning is een zaak van iedereen. Als we het zwartrijden niet aanpakken, wordt het openbaar vervoer duurder voor de mensen die wel netjes betalen. Ondermijning pakken we dus keihard aan, anders wordt het van kwaad tot erger!”

ALS HET NIET KAN ZOALS HET MOET 
Regelmatig gaat de burgemeester met de politie op patrouille om mee te maken wat er in de stad gebeurt. Hij gaat het gesprek aan met het uitgaande publiek, horecaondernemers en beveiligers. Hoe verloopt een horecanacht en wat levert het op? “We starten rond 22.00 uur met een briefing op het politiebureau waarbij de aandachtspunten besproken worden. Ik wil zelf zien hoe een horecanacht verloopt en het geeft mij energie om samen met politie, brandweer en handhavers op te trekken. Er ontstaat ook een beter contact met alle betrokkenen. Het eerste weekend in het voorjaar verliep echter niet naar mijn zin. Daarom hebben we, na overleg met de horecaondernemers, een aantal maatregelen genomen zoals de aanpassing van het cameratoezicht en het formeren van een SUS-team. Dat zijn beveiligers die surveilleren tussen het uitgaande publiek en ruzietjes sussen voordat ze uit de hand lopen. Je moet in Zoetermeer gewoon gezellig en veilig op stap kunnen. Als horecaondernemers zich niet aan de regels houden, dan schroom ik niet om hun zaak tijdelijk of definitief te sluiten. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!”   

WE MAKEN ER WEER EEN VEILIGE JAARWISSELING VAN!
Over een jaar gaat onze burgervader vanwege zijn 70e verjaardag verplicht met pensioen. Hoe verliep zijn eerste Oud & Nieuw in Zoetermeer en wat verwacht hij van de komende editie? “Tot en met 2011 moest Zoetermeer de ME inzetten, omdat het op een klein aantal plekken volkomen uit de hand liep. Dat vond ik niet acceptabel. Het was er op 31 december een veldslag. We hebben vanaf 2012 de boel scherp in de gaten gehouden en ’s avonds hebben we 17 arrestaties verricht. Dat was het begin van een repressieve en preventieve strategie voor een veilig Oud & Nieuw. We treden hard op als het moet. Voorkomen is echter beter dan genezen. Met het jongerenfeest, de vuurwerkshow en vuurwerkvrije zones bieden we positieve mogelijkheden, maar daarnaast stellen we ook duidelijke grenzen!” 

IK BEN NOG LANG NIET KLAAR!
Wat verwacht u van uw laatste ambtsjaar? “Onlangs hebben we een jeugdmarshall en twee extra jeugdboa’s aangesteld om criminele jeugdgroepen aan te pakken. Zij zoeken naar de oorzaken van het foute gedrag en betrekken de ouders erbij. Wetten moet je handhaven. We gedogen softdrugs en sommige gemeentes willen de verkoop van lachgas zonder vergunning in de openbare ruimte verbieden. Vaak zijn het dezelfde gemeentes die softdrugs willen legaliseren. Dat is hypocriet. Het liefst zou ik voor softdrugs en lachgas, in het belang van onze jeugd, een zerotolerance-beleid willen invoeren. Mijn werk is nooit af. Tot mijn laatste werkdag zal ik me dan ook volledig inzetten. Ik ben nog lang niet klaar.”

Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
antwoord@zoetermeer.nl
www.zoetermeerveilig.nl