Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 3 - JULI 2019

Stichting Vrienden van het Langeland Ziekenhuis

Speelgoed voor de kinderafdeling, gerenoveerde chemokamers, vernieuwde wachtruimtes en verloskamers, een wolkenplafond bij radiologie en iPads om tijdens de bevalling in andere talen te communiceren. Het zijn slechts enkele voorbeelden van projecten van Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis. Zij doen er alles aan om het verblijf in het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken.

Steun ook Stichting Vrienden van het Langeland Ziekenhuis!

“Gelukkig steunen veel Zoetermeerse bedrijven ons door een vriend te worden”, vertelt Hilbrand Nawijn, voorzitter van de stichting. “Hoe meer er wordt bijgedragen des te meer bedrijven ervoor terug krijgen in de vorm van publiciteit.” Elk jaar is er een donateursdag met een lezing van een specialist en krijgen donateurs een rondleiding langs de projecten van de vrienden, met afsluitend een hapje en een drankje.

Wil jij ook meehelpen aan nieuwe voorzieningen voor patiënten, speelgoed voor kinderen of fraai opgeknapte ruimtes? Vanaf 30 euro per jaar ben jij al een donateur van de stichting. Dan ontvang je onder meer 10% korting op koffie en thee in het restaurant en het winkeltje in het ziekenhuis. Ook zijn er speciale bijeenkomsten voor de vrienden en krijgen zij een rondleiding om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

HELPEN
Momenteel worden de balies op de derde verdieping grondig gerenoveerd. Nawijn: “Het geeft veel voldoening om bij deze projecten betrokken te zijn. Wij doen het vóór en mét de inwoners van Zoetermeer. Hoe meer mensen willen helpen, hoe beter we elkaar kunnen helpen. Want patiënten zijn wij soms zelf of onze familie, vrienden of collega’s. Daarom wil ik alle Zoetermeerders vragen om ons te steunen. Dat is hard nodig om dit mooie ziekenhuis in stand te houden.”

Jamaica 7
2721 KR Zoetermeer
06 - 549 083 01
info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit ieder aansprakelijkheid van schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.