Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 2 - FEBRUARI 2020

KINDERPRAKTIJK

Kinderarts Karin van Harrewijn behandelde tien jaar lang kinderen met psychiatrische aandoeningen en ontwikkelingsstoornissen in het LangeLand Ziekenhuis. Ze constateerde dat specifieke hulp binnen de ziekenhuis-muren helaas moeizaam op gang kwam. Het inschakelen van externe expertise verliep te traag naar haar zin. In 2009 trok zij de stoute schoenen aan en startte zij Kinderpraktijk Zoetermeer. “We zijn een zelfstandig behandelcentrum waar kinderartsen, jeugdartsen, kinderpsychiaters, orthopeda-gogen, psychologen en een team onder-steuners werkzaam zijn. Onze praktijk richt zich op kinderen, pubers en adolescenten met leer-, gedrags- en ontwikkelings-problemen,” vertelt directeur Karin.

Professionele behandeling van ontwikkelingsstoornissen moet tijdig en adequaat ingezet worden!

“We bieden hier advies, diagnostiek, medicatie, behandeling en begeleiding na verwijzing van de huisarts, specialist, kinderpsychiater of schoolmaatschappelijk werk. Alle noodzakelijke disciplines werken dus nauw samen onder één dak. Een krachtenbundeling die resulteert in korte lijnen en zorg op maat. Zo bevinden zich binnen de Kinderpraktijk Zoetermeer professionals op het gebied van o.a. logopedie, kinderfysiotherapie, kinderdiëtiek en een ABA-praktijk waar jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsstoornissen individueel therapie volgen. Per jaar behandelen we in onze praktijk ongeveer 1200 kinderen uit de regio Zoetermeer met kinderpsychiatrische stoornissen zoals AD(H)D, autisme, angst- en hechtingsstoornissen, depressie, tics en ODD. Als een dergelijke aandoening het leven van het kind en gezin beheerst, ontstaan er lastige situaties. Behandeling is essentieel om problemen thuis, op school en in de toekomst als volwassene te
beperken. Daarnaast hebben we een multi-disciplinair spreekuur voor jonge kinderen.”

KINDERPRAKTIJK

STAPPENPLAN NA AANMELDING
“Na aanmelding vindt de intake plaats met een kinder- of jeugdarts samen met een orthopedagoog of psycholoog. Het eerste deel mét het kind duurt ongeveer een half uur. Daarna nemen we bij het kind een concentratietest af, terwijl ouders dan zonder kind de ervaren problemen verder kunnen bespreken. Vervolgens wordt er contact opgenomen met school en verrichten we aanvullende onderzoeken. Ook nemen we met de ouders de ontwikkeling van het kind uitgebreid door. Uiteindelijk presenteren we de diagnose waarna de behandeling gestart kan worden. Zo starten we bij ADHD niet altijd gelijk met medicatie. We gaan eerst in gesprek met school om tips te geven en ouders ontvangen begeleiding. Ook starten we vaak behandeling bij de fysiotherapeut ter verbetering van de sensorische informatie. Verder hanteren we een proactief beleid waarbij kinderen/jongeren met ouder(s) minimaal twee keer per jaar en indien noodzakelijk frequenter voor controle komen om de stand van zaken te bespreken.”

GESPECIALISEERDE KINDER- EN JEUGDARTSEN MAKEN HET VERSCHIL
“Onoplettendheid, druk en impulsief gedrag komen bij de meeste kinderen wel eens voor. Maar niet elk druk kind heeft ADHD. Er is sprake van ADHD als het gedrag een herkenbaar en hardnekkig patroon vormt thuis en op school dat leidt tot disfunctioneren. De problemen zijn meestal al voor het zevende jaar aanwezig. Het is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk is en veel consequenties heeft op het dagelijks functioneren. Faalangst, gepest worden, een laag zelfbeeld, gebrekkige sociale contacten komen bij de meeste patiënten voor. Helaas blijf je van ADHD je hele leven min of meer last houden. Als je ADHD niet behandelt, heb je als volwassene drie keer zo veel kans op werkeloosheid, echtscheiding, verslaving en financiële problemen. Professionele behandeling door onze zeer ervaren kinderartsen én medicamenteuze ondersteuning kunnen veel leed voorkomen, mits deze tijdig en adequaat worden ingezet.”

KINDERPRAKTIJK ZOETERMEER
Orfeoschouw 50
2726 JH Zoetermeer
079 - 343 41 13
info@kinderpraktijkzoetermeer.nl
www.kinderpraktijkzoetermeer.nl