Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 3 - JUNI 2020

demisec

Al ruim twintig jaar levert DemiSec professionele secretariële ondersteuning aan bedrijven, gemeenten, overheidsorganisaties, stichtingen en (ondernemers)verenigingen. “Naast onze algemene secretariële dienstverlening en een notuleerservice bleek er de afgelopen jaren een groeiende behoefte aan evenementen- en projectondersteuning. Door COVID-19 verdween in één klap bijna al onze business,” vertelt Nicolette Bakker.

Passie voor ondernemen én mensen is onze drijfveer!

“Onze omzet is de afgelopen drie maanden aanzienlijk gedaald. Alle evenementen en projecten en veel vergaderingen zijn immers afgelast en/of uitgesteld. Veel ondernemers staan in de overlevingsmodus en we hopen dan ook dat versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni resulteert in nieuwe kansen. Ondanks het feit dat DemiSec nu op een lager pitje brandt, blijft het echter onverminderd druk.” Samen met partner Jur Verbeek werd namelijk vorig jaar de Veranderwerkplaats gestart. “Het ondernemerschap trok me altijd al en het was nu of nooit,” vervolgt Jur. “We adviseren overheidsinstellingen, gemeenten en particuliere organisaties met baanbrekende activiteiten o.a. op het gebied van veiligheid in probleemwijken. Bij de aanpak van die problematiek komt mijn jarenlange ervaring als hoofdinspecteur bij de politie en stadsmarinier van Rotterdam natuurlijk goed van pas.”

demisec

GEZAMENLIJKE AANPAK WERKT
Samen met Nicolette houdt hij zich, als landelijke ketenmarinier, ook bezig met de aanpak van criminele en/of overlastgevende asielzoekers in Midden- en Zuid-Nederland. “Onze aanpak? Wij laten partijen met elkaar samenwerken om resultaten te kunnen boeken. Samenwerken lijkt vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet. De leiding van een organisatie moet het met de koers eens zijn om vervolgens de uitvoerenden te betrekken bij de aanpak van bijvoorbeeld overlastgevende jeugdgroepen, drugsoverlast, maar ook Veilig Ondernemen en park-/winkelstraatmanagement op bedrijventerreinen en in winkelgebieden/-straten. Dat is onze kracht en uiteraard willen wij zo snel mogelijk resultaten boeken. Na het maken van een scherpe analyse, stellen we een plan van aanpak op en voeren we dat uit. Vervolgens kijken we periodiek naar de voortgang en de resultaten. Op basis van die uitkomsten stellen we het plan van aanpak eventueel bij. Repressie is vaak nodig bij overlast, maar wat zijn de oorzaken? Veel problemen in gezinnen kunnen tot criminaliteit leiden. Als je daar geen aandacht aan besteedt, zal het probleem minder gemakkelijk worden opgelost.”

SEBO-KEURMERK IS KROON OP ONS WERK
De gemeente Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. “Tijdens een SEBO-bijeenkomst op 15 juli 2019 ontving DemiSec het SEBO-certificaat,” vervolgt Nicolette. “Naast onze commerciële activiteiten ondersteunen we diverse maatschappelijke projecten. Zo zijn we als bestuurslid en sponsor nauw betrokken bij Stichting Annie Verdoold die zich bezighoudt met de eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam. Aan de Stichting Iedereen Een Maaltijd uit Zoetermeer werd vorig jaar zelfs een auto gedoneerd. Verder zijn we betrokken bij KWF Rotterdam en zijn we hoofdsponsor van het Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs, dat helaas dit jaar ook niet kan doorgaan vanwege COVID-19. We willen gewoon iets betekenen voor mensen die het minder goed hebben dan wijzelf, daar halen we veel voldoening uit,” besluit Nicolette.

DEMISEC
Industrieweg 82J
2651 BD Berkel en Rodenrijs
010-5110440
06-22131455
info@demisec.nl
www.demisec.nl