Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 2 - FEBRUARI 2019

stichting piëzo

Als je graag iets wil betekenen voor de maatschappij, kan Piëzo je daarbij helpen. Piëzo staat voor ‘participatie, integratie, emancipatie en Zoetermeer’ en heeft een werkwijze ontwikkeld om je doelen te bereiken: de PiëzoMethodiek. Het vijfstappenplan ontwikkeld door Piëzo geeft richting aan je doelen en wat je kunt bereiken. Deze methodiek is inmiddels ook zeer populair bij diverse organisaties buiten Zoetermeer.

Via een vijfstappenplan naar een rol in de maatschappij!

Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen de kans geeft om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit kan door deel te nemen aan trainingen en activiteiten bij Piëzo of één van de partnerorganisaties. Iedereen kan bij Piëzo terecht. Een PiëzoCentra is een voorbeeld van plek waar iedereen samenkomt. Ook andere organisaties kunnen soortgelijke centra creëren met de inzet van de PiëzoMethodiek.

Directeur Mirjam van Bijnen zag jaren geleden dat hulp individueel moet worden gegeven. “Elk mens heeft andere mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Ook mensen die geen deel uitmaken van de maatschappij door ouderdom, ziekte of werkloosheid. Wij proberen hen met maatwerk een rol in de maatschappij te laten vervullen.” Samen met oud-buurvrouw en ervaren ondernemer Payal Moharir heeft Mirjam er een professioneel product van gemaakt, met een tastbaar eindresultaat: een opleiding, vrijwilligerswerk of betaalde baan. Inmiddels zijn er al 18 organisaties in het land die de PiëzoMethodiek hanteren. Denk aan bibliotheken, Sport en welzijn of andere welzijnsorganisaties die mensen bereiken en hen kunnen helpen ontwikkelen. “De PiëzoMethodiek is toepasbaar bij alle organisaties en gemeenten die dicht bij mensen en de maatschappij staan”, zegt Payal.

stichting piëzo

PIËZOMETHODIEK
De PiëzoMethodiek bestaat uit een vijfstappenplan. Aan het einde van elke fase hebben deelnemers iets nieuws geleerd. Zij kunnen in elke fase in- of uitstromen, afhankelijk van hun opleiding, talenten en wensen. Bij haar bezoek aan Piëzo noemde koningin Máxima de PiëzoMethodiek een ‘totaalaanpak’. Payal: “Wij helpen organisaties met de implementatie van de PiëzoMethodiek en zien al snel enorme resultaten. Andere ontvangst, ingerichte leerwerkplekken en opleidingstrajecten.” Binnenkort gaat de PiëzoMethodiek mogelijk zelfs over de grens, naar Duitsland. “Vaak hoor ik: ‘De PiëzoMethodiek zou in onze stad ook goed kunnen werken.”

Fase 0: Maatschappelijk activering. Onder meer via een huisbezoek worden potentiële deelnemers benaderd en wordt de persoonlijke situatie van deelnemers in kaart gebracht. Waar liggen de kwaliteiten?

Fase 1: Deelnemers worden uitgenodigd om mee te doen aan een activiteit in een veilige en stimulerende omgeving. Er wordt bij de keuze voor een activiteit gekeken naar welke kennis en vaardigheden deelnemers willen ontwikkelen. Computerles, hulp bij sollicitaties of liever taalles?

Fase 2: In deze fase gaan deelnemers lerend vrijwilligerswerk uitvoeren bij een PiëzoCentra. Het bruisende middelpunt in de wijk, midden in de maatschappij. Zij worden begeleid om vaardigheden nog verder te ontwikkelen. 

Fase 3: Het is tijd voor een stap verder. Deelnemers gaan lerend vrijwilligerswerk doen buiten de veilige omgeving, dus bij partnerorganisaties. Denk aan een basisschool of verpleeghuis, waar zij meer verantwoordelijkheid krijgen. 

Fase 4: De laatste fase! Tijd voor een opleiding of een reguliere baan. Dat laatste kan bijvoorbeeld via het WerkgeversServicepunt of LeerWerkLoket. Een opleiding (mbo niveau 1 of 2) wordt door Piëzo aangeboden samen met mboRijnland. “Een diploma-uitreiking is een prachtig moment, dat is waar we het voor doen. Hierdoor heeft iemand een veel betere kans op werk”, aldus Mirjam.

STICHTING PIËZO 
Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer
079 - 888 77 70
079 - 888 55 50
info@stichtingpiezo.nl

Postadres:
Postbus 5059
2701 GB Zoetermeer
www.piezomethodiek.nl