Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 7 - DECEMBER 2018

gemeente

De tijd vliegt. We staan al weer op de drempel van een nieuw jaar. Tevreden blikte Burgemeester Aptroot van de Gemeente Zoetermeer in januari 2018 terug op een rustige jaarwisseling. “Het aantal incidenten loopt ieder jaar terug. Dankzij de inzet van (wijk)vrijwilligers, jeugdwerkers, (horeca)ondernemers, politie, brandweer, handhaving, een ingehuurd beveiligingsbedrijf en een evenementenorganisatie was oud & nieuw 2018 vooral een feestje voor jong & oud. Oud & Nieuw in Zoetermeer groeit uit naar een mooie traditie die de komende jaarwisseling zeker een vervolg krijgt!” 

De jaarwisseling is van ons allemaal. Laten we Oud & Nieuw 2019 samen feestelijk én veilig vieren!

Een rustige jaarwisseling komt niet uit de lucht vallen. De organisatie van de Vuurwerkshow op de Markt, het jongerenfeest in de SilverDome, de invoering van vuurwerkvrije zones in het Stadshart en diverse natuurgebieden vereisen grondige voorbereiding en optimale samenwerking. De projectgroep Oud & Nieuw die bestaat uit vertegenwoordigers van bovenvermelde partijen startte al in juni om het plan van aanpak 2018/2019 vorm te geven. Uiteraard worden de verbeterpuntjes die uit de evaluatie van januari 2018 aan het licht kwamen, meegenomen in het proces. Samenwerking tussen alle partijen is essentieel. Stap voor stap worden de activiteiten in het draaiboek tot in het detail uitgewerkt. Natuurlijk mag Oud & Nieuw een gezellig feestje zijn, maar veiligheid verdient de hoogste prioriteit. 

gemeente

VOORKOMEN IS NOG ALTIJD BETER DAN GENEZEN
Maatregelen voor een veilige jaarwisseling met de inzet van o.a. politie, brandweer, Handhaving, buurtpreventieteams en jongerenwerk staan in het veiligheidsplan centraal. Zo is er in iedere wijk in Zoetermeer een Wijk en Agent Samen (WAS)-team actief. Buurtbewoners en wijkagenten surveilleren samen in een wijk om een oogje in het zeil te houden en misverstanden te signaleren. In de maand december letten de WAS-teams vooral op de aanwezigheid van brandbaar materiaal. Op 29 en 30 december vindt er een definitieve schouw plaats. Liggen er nog pallets, kerstbomen en autobanden die brandgevaar kunnen opleveren? Zijn er nog afwijkende zaken die de afdeling Handhaving moet aanpakken? Zij hebben namelijk de bevoegdheid om brandbaar materiaal en autowrakken te verwijderen. Buurtwerk en de Stichting HALT geven vuurwerkvoorlichting op scholen en organiseren aantrekkelijke (sport)activiteiten tijdens de kerstvakantie voor jongeren om verveling en vernieling te voorkomen. Naast de inzet van de politie huurt de gemeente een particulier beveiligingsbedrijf in. Zo worden tachtig professionele beveiligers na overleg met de politie op 31 december verspreid over Zoetermeer flexibel ingezet bij kwetsbare locaties. 

gemeente

VUURWERKVRIJE ZONES
De jaarwisseling is onlosmakelijk verbonden met vuurwerk. Onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk kan naast overlast helaas ook gewonden veroorzaken. Als risicobeheerser/adviseur brandweer houdt Arco Pieters zich vooral bezig met de brandveiligheid rondom evenementen. “Oud & Nieuw is complex. Als brandweer moeten we dan zo’n 80 keer uitrukken in één etmaal. Daarnaast vinden er binnen 24 uur diverse evenementen plaats zoals de Vuurwerkshow om 00.00 uur en het jongerenfeest in de SilverDome met veel bezoekers. We willen het vooral leuk houden voor de inwoners. Vreugdevuren blijken niet meer “in” te zijn. Mensen geven de voorkeur aan een klein, intiem vuurtje voor de deur. Het gebruik van een vuurton is toegestaan zolang deze geen gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid. Een vuurton is een oliedrum met een laag zand erin, waar men hout in mag verbranden. Zo kan men toch, veilig, het gevoel van een vreugdevuurtje creëren. Er is dan nagenoeg geen schade aan het wegdek. De werkgroep Oud & Nieuw, die al in juni begint, is tevreden. Onze inspanning heeft in de afgelopen jaren telkens tot minder schade geleid, “ besluit Arco. De gemeente heeft vuurwerkvrije zones ingesteld rondom het Dobbe-eiland vanwege de Vuurwerkshow. Het gaat om de Markt, het Marseillepad, de achterzijde van de Londenstraat, het Stadhuisplein, Oostwaarts en Zuidwaarts. Een burgerinitiatief eerder dit jaar leidde tot uitbreiding naar vier vuurwerkvrije natuurgebieden volgens de hondenkaart. In het Balijbos, het Westerpark, de Meerpolder en recreatiegebied Noord Aa kunnen hondenbezitters hun viervoeter(s) vuurwerkvrij uitlaten. 

WEG PLAVEIEN NAAR DE JAARWISSELING
Bart van Rijn is operationeel specialist en vertegenwoordiger van de politie bij de projectgroep Oud & Nieuw. “ Ik houd me bezig met de processen rondom Oud & Nieuw. We kijken vooral naar de beleidsmatige kant. Hoe gaan we bijvoorbeeld met zwaar vuurwerk om? Hoe kunnen we jongeren sneller verwijzen naar Stichting Halt bij overtredingen? Hoe verloopt de organisatie van het Jongerenfeest en de communicatie via social media? Op de avond zelf verzorg ik de coördinatie rondom de vuurwerkshow. De wijkagenten voeren alle voorzorgsmaatregelen uit. Zij zorgen er in feite voor dat het in aanloop naar de jaarwisseling rustig blijft in Zoetermeer. Denk maar aan de WAS-teams die schouwen op brandbaar materiaal en de WhatsApp-groepen van Buurtpreventie. Bewoners kunnen vanaf 28 december ook melding doen van vuurwerkoverlast en brandbaar materiaal bij de politie via Facebook. De preventieve maatregelen die we samen met inwoners, ondernemers en alle andere betrokken organisaties finetunen, werpen zeker zijn vruchten af en resulteren in minder overlast en schade. Waarschijnlijk schuilt daarin de kracht van Zoetermeer!”

gemeente

JONGERENFEEST SILVERDOME
Speciaal voor de jeugd van 16 tot 22 jaar organiseert de gemeente in samenwerking met een evenementenorganisatie een spetterend feest in de SilverDome Zoetermeer. Vorig jaar was het feest met 1900 bezoekers een groot succes zonder noemenswaardige incidenten. Het maximaal aantal bezoekers is dit jaar vanwege de veiligheid en controleerbaarheid vastgesteld op 2500. Door de grote belangstelling in de afgelopen jaren voor dit ultieme festival adviseert de organisatie om de kaarten nu al online: www.litnye.nl te kopen om teleurstelling te voorkomen. Uiteraard vinden er bij de toegang leeftijd- en preventieve alcoholcontroles plaats, uitgevoerd door de organisatie in samenwerking met politie en handhaving. Verantwoord met alcohol omgaan is dus essentieel. Dat de jeugd aan zijn trekken komt, is zeker. Diaz & Bruno, Rugged, MC Ricardo Castano & Ruben, Dazers, Rowen Bocxe en MC Nick Averton staan garant voor een onvergetelijk en groots LIT 2019 NYE! Bovendien regelt de gemeente het busvervoer met vaste routes door alle wijken gedurende de nacht van 00.30 – 08.00 uur in de ochtend. Na de Vuurwerkshow rijden er tussen 00.30 en 01.30 uur ook bussen voor jongeren vanaf de Markt naar de SilverDome.   

VUURWERKSHOW CREËERT WOW-EFFECT
Samen aftellen en proosten op het nieuwe jaar met een spectaculaire Vuurwerkshow klokslag twaalf uur hoort er gewoon bij. De gemeente Zoetermeer blijft niet achter en organiseert met Rob Bakker van Big Smile Fireworks voor het derde achtereenvolgende jaar op 31 december een onvergetelijke Vuurwerkshow bij het Dobbe-eiland. “Vorig jaar genoten ruim 1500 dol-enthousiaste mensen van onze spectaculaire voorgeprogrammeerde show,” vertelt Rob. “Ook dit jaar presenteren we een origineel vuurwerkverhaal met verrassende kleurencombinaties. Uiteindelijk gaan we vol gas op en na het moment suprême. Zo creëren we het wow-effect. Vooraf zijn we uitgebreid door politie en brandweer geadviseerd over de veiligheidsaspecten rondom deze show. Mensen mogen genieten van vuurwerk, maar veiligheid staat voorop. De nauwe samenwerking met de Projectgroep Oud & Nieuw heb ik dan ook als zeer constructief ervaren,” besluit Rob. Gezellig een drankje drinken voor en/of na de Vuurwerkshow? Dat kan! De horeca op het Stadhuisplein is namelijk grotendeels geopend. Happy & Safe New Year!

GEMEENTE ZOETERMEER AFDELING VVH
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
antwoord@zoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl