Mijn Zaak Zoetermeer magazine-nr-2-april-2020

gemeente Zoetermeer

Zondag 15 maart 2020. Het kabinet heeft aangescherpte maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Ook Zoetermeer is in de ban van de pandemie. Binnen een half uur werd de horeca compleet lamgelegd. Scholen, kinderdagverblijven gingen vanaf 16 maart dicht. Bioscopen, theaters, kapsalons, tattooshops, nagelstudio’s moesten sluiten. Zieken- en verpleeghuizen kwamen met bezoekverboden. Evenementen en sportactiviteiten werden afgelast. De boodschap was helder. Binnen blijven was het devies. Zo zou een stijging van het aantal coronabesmettingen voorkomen kunnen worden. Ondertussen raakt Covid-19 oftewel het coronavirus de (lokale) economie keihard!

De gemeente Zoetermeer luistert naar, adviseert én ondersteunt lokaal getroffen ondernemers!

De Rijksoverheid en de gemeente Zoetermeer moesten razendsnel inspelen op essentiële vragen van de getroffen ondernemers. Uitzonderlijke maatregelen werden genomen om banen en inkomens te beschermen. Wethouder Jan Iedema van Economische Zaken & Onderwijs en wethouder Margreet van Driel van Arbeidsmarkt & Inkomen blikken terug én vooruit!

wethouder van Driel

Wat was uw reactie op de gevolgen van de intelligente lockdown?
“Uiteraard waren we al volop bezig met de mogelijke impact van het coronavirus,” vertelt wethouder Jan Iedema. “Maar ook wij moesten direct inspelen op de landelijk genomen maatregelen zoals de sluiting van de horeca. Er ontstonden genoeg vragen. Wat betekent sluiting concreet en hoe is ondersteuning mogelijk? Tegelijkertijd zagen we ook nieuwe initiatieven ontstaan zoals bezorg- en afhaalservices. Zeker de eerste dagen was er nog interpretatie mogelijk. Wat mag wel of juist niet? Wij zijn dus gelijk, met de focus op facilitering, aan de slag gegaan. Mensen gingen bijvoorbeeld “hamsteren”. Continue bevoorrading was noodzakelijk. Daarom hebben we de venstertijden voor de bevoorrading van supermarkten verruimd. Uitgangspunt bij alle overlegmomenten over de aangescherpte maatregelen waren de richtlijnen van het RIVM.”      

ALLES IN ÉÉN HAND
Wethouder Margreet van Driel: “Omdat een buitengewone situatie ook om buitengewone maatregelen vraagt, voert Zoetermeer vanaf 15 april de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (ToZo) zelf uit. Zo kunnen we de Zoetermeerse ondernemers en zzp‘ers die een beroep doen op deze inkomensondersteunende maatregel, snel helpen en ze zelf ook voorzien van een voorschot. Aanvragen die voor die datum al bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam zijn gedaan, worden dan ook allemaal aan Zoetermeer overgedragen. Zo houden we alles in één hand en kunnen we “onze” ondernemers en zzp’ers nog beter faciliteren.”

wethouder iedema

NOODLOKET 
Jan Iedema: “Veel ondernemers hoorden van de één op de andere dag dat ze hun zaak moesten sluiten. Andere ondernemers zagen hun omzet rigoureus dalen. Hun bestaanszekerheid werd ineens heel wankel. Gelukkig volgden er landelijke maatregelen om ondernemers financieel te ondersteunen zoals de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (ToZo), de Tegemoetkoming Getroffen Sectoren Covid-10 (TOGS) en de NoodOverbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).Tegelijkertijd zijn wij op gemeenteniveau aan de slag gegaan met de uitvoering, waarbij we de informatievoorziening probeerden te clusteren. Er kwamen namelijk vele vragen bij de ondernemers die logischerwijs soms volledig in de stress schoten. Het speciaal opgezette noodloket voor ondernemers T: 14079 stond de eerste dagen dan ook roodgloeiend. Gelukkig konden we de ondernemers adviseren, ondersteunen en een luisterend oor bieden.”   

Margreet van Driel: “Naarmate de crisis langer duurt, zal de ongerustheid toenemen. We focussen ons nu voornamelijk op de inkomensondersteunende maatregelen zoals de ToZo-regeling. Dat is geld dat mensen nodig hebben om maandelijks rond te komen. We beseffen dat de getroffen ondernemers stijf van de stress staan. Je zult maar een bloeiende zaak hebben die in één klap verdampt. Daarom zijn we ook blij met het noodloket. Al moeten onze medewerkers drie keer uitleggen hoe bijvoorbeeld het ToZo-formulier correct ingevuld moet worden, ze doen het.”

“Naast directe inkomensondersteuning proberen we ook te anticiperen op een toename van werkzoekenden. We zien dat meer mensen bij het UWV terechtkomen, omdat ze geen werk meer hebben. Wanneer ze in de bijstand komen, kloppen ze ook aan bij de gemeente. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen door te kijken naar cruciale sectoren zoals: de zorg, glas- en tuinbouw en transport & logistiek. Welke mensen hebben zij nodig? En met welke opleidingen/trainingen kunnen we de werkzoekenden vervolgens ondersteunen? Ter Zake Het Ondernemershuis, het UWV en het WerkgeversServicepunt spelen in dit traject een belangrijke rol.”

AANVULLENDE MAATREGELEN
“Naast de landelijke financiële ondersteuning voor ondernemers, heeft de gemeente Zoetermeer ook lokale maatregelen genomen waar ondernemers baat bij hebben,” aldus Jan Iedema. “Zo gaan we coulant om met ondernemers die door het coronavirus niet kunnen voldoen aan hun belastingverplichtingen. We heffen nu geen precario voor terrassen en uitstalling. We denken mee met instellingen en organisaties die een accommodatie bij ons huren en momenteel niet aan de huurverplichting kunnen voldoen.” Maar hoe lang houden de ondernemers het vol? “Je hebt ondernemers met wat vet op het bot en ondernemers die maar net rond kunnen komen. Iedere maand langer resulteert in een grotere crisis.”

ZIJN ER OOK LICHTPUNTJES?
Margreet van Driel: “Zeker, iedereen doet zijn best om anderen te helpen. Er is ook best veel begrip bij de ondernemers. Ook zie ik dat ze aan het omdenken zijn. Het is gewoon miraculeus dat de horecaondernemers binnen een paar dagen bezorgservices hebben gecreëerd. We zien gratis optredens voor bejaarden- en verpleeghuizen. Dagelijks ontvang ik appjes van ondernemers die bijvoorbeeld iets willen doen voor het zorgpersoneel. Na de crisis zullen ondernemers zich moeten aanpassen. Corona heeft de wereld én ons leven veranderd.”

Jan Iedema: ”Ook ik zie lichtpuntjes en wel op twee vlakken. Enerzijds zijn ondernemers bijzonder creatief in het ontwikkelen van andere inkomstbronnen. Anderzijds zie ik dat de samenhorigheid enorm toeneemt. We willen er samen iets van te maken en beseffen dat belangrijke zaken eigenlijk heel dichtbij zijn. Onze samenleving is gewoon waardevol en ik roep op om onze lokale ondernemers te steunen: “Wees loyaal, koop lokaal!” Steek onze ondernemers na de crisis een hart onder de riem en laat zien dat ze op ons kunnen bouwen.”

GEMEENTE ZOETERMEER
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
info@tzho.nl
www.zoetermeer.nl/ondernemers