Mijn Zaak Zoetermeer KRANT NR 6 - NOVEMBER 2018

JUST | NOTARIS VAN DER BIJL

Nederland telde in 2011 ruim 2,6 miljoen 65-plussers. Dat is 15,6% van de totale bevolking, waarvan bijna 650.000 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren blijven stijgen. In 2040 is 25,9% van de bevolking 65+, dat zijn 4,6 miljoen mensen. Als we naar de sterftekansen kijken, dan haalt 89% van de mannen 65 jaar en 92% van de vrouwen de 65 jaar. (Bron: CBS) Resultaten uit het verleden zijn echter geen garantie voor de toekomst! Helaas haalt dus een flink percentage het 65e levensjaar niet. Schrikbarende cijfers waar u liever niet bij stil wilt staan!

Bevindt u zich in de herfst van uw leven en hebt u alles goed geregeld?

“Waarschijnlijk hebt u nog volop plannen, bruist u van de energie en wilt u nog lang en gelukkig van het leven genieten. Helaas liegen de cijfers van het CBS niet,” vertelt commercieel manager Camillus Overmeire van Just | Notaris van der Bijl. “Natuurlijk wilt u dat de zaken goed geregeld zijn voor uw nabestaanden. Er zijn dan ook verschillende redenen om een testament af te sluiten. U bent bijvoorbeeld niet getrouwd met uw partner, u wilt de voogdij van uw kinderen vastleggen, u wilt bepaalde voorwaarden verbinden aan uw nalatenschap en/of u wilt gebruik maken van fiscale voordelen die het testament biedt. Met een testament voorkomt u sowieso misverstanden en conflicten. Een testament hoeft niet duur te zijn. Een standaard testament kan eventueel volledig online afgesloten worden met behulp van beeldschermcommunicatie. Deze efficiënte werkwijze levert onze cliënten louter financieel voordeel op. Wij behoren niet voor niets tot de goedkoopste notarissen van Nederland. U bent natuurlijk ook van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek over uw wensen.”  

JUST | NOTARIS VAN DER BIJL

BEHOUDT U DE REGIE OVER UW LEVEN? 
“Onbekend maakt onbemind. Het levenstestament is daar een typisch voorbeeld van. Gelukkig is dat beeld zo langzamerhand aan het veranderen. U wilt er niet aan denken, maar jaarlijks krijgen ongeveer 160.000 mensen te maken met een hersenziekte, een tumor, een hartstilstand of een ongeluk. Ieder uur krijgen vier mensen in ons land de diagnose dementie. Wie bespreekt dan uw medische wensen met de artsen? Wie regelt uw verzorgingstehuis of particuliere zorg? Ook uw bankzaken gaan gewoon door. Wie regelt de huur of de verkoop van uw huis? Wie neemt de leiding van uw eigen onderneming over? Mensen worden op den duur wilsonbekwaam. Dat kan tot juridische en financiële problemen leiden. Als u niets vastlegt, mag niemand het doen. Uw familieleden kunnen wel via de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Dat is een lastige en tijdrovende procedure die niet altijd het gewenste effect oplevert. Met een levenstestament houdt u de touwtjes strak in handen. Ook op het moment dat u het zelf niet meer kunt,” besluit Camillus.

Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer
079 - 323 97 61
zoetermeer@justnotarissen.nl
www.justvanderbijl.nl