Mijn Zaak Zoetermeer MAGAZINE NR 3 - JUNI 2020

GEMEENTE ZOETERMEER

Van intelligente lockdown naar het “nieuwe normaal”. Het kabinet kondigde op 19 april een nieuwe fase aan in de coronapandemie per 1 juni. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnamen daalde namelijk al weken. Al blijft waakzaamheid essentieel. Niemand zit immers op een tweede coronagolf te wachten. Tijd voor versoepeling van de corona-maatregelen waar iedereen, maar met name de lokale economie naar smacht.

Alleen samen krijgen we de coronacrisis onder controle!

Hoe heeft Margreet van Driel, als verantwoordelijke wethouder van Werk en Inkomen, de hectiek rondom de verwerking van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) ervaren? “Het eerste steunpakket was flexibel en breed open gezet. Zelfstandige ondernemers die hun inkomen verloren, werden via de Tozo zo snel mogelijk voorzien van inkomensondersteuning. Ook in het tweede steunpakket, de zogenoemde Tozo-2 uitkering, krijgen zelfstandigen een aanvulling tot het sociaal minimum. Nieuw is dat er naar het inkomen van de partner gekeken wordt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan iemand geen aanspraak maken op de Tozo 2. Naast ongeveer tweeduizend Tozo-aanvragen voor levensonderhoud was er ook vraag naar plus minus 200 bedrijfskredieten.”

GEMEENTE ZOETERMEER

EFFICIËNTE AANPAK
“De wijze waarop Zoetermeer de Tozo-aanvragen heeft aangepakt, verdient veel waardering. Naast de bouw in korte tijd van een geheel nieuw systeem, gedeeltelijk geautomatiseerd, blijft de verwerking toch ook mensenwerk. Ook de verwerking van vaak incomplete dossiers uit Rotterdam kostte veel moeite om op orde te krijgen. Dat is jammer, want er zaten ondernemers bij die in de eerste dagen dat het mogelijk was, al een aanvraag hadden ingediend. We verwachten dat eind mei 95% van de tot en met medio mei ingediende aanvragen verwerkt is. Ondernemers die dan nog niets gehoord hebben en in problemen zijn gekomen, moeten direct aan de bel trekken! Ons noodloket functioneert goed als vraagbaak voor getroffen ondernemers. Zij waardeerden onze persoonlijke aanpak en praktische adviezen. Naast de werving van nieuwe klantmanagers zijn we al volop bezig met de voorbereidingen van Tozo 2.”

STUREN NAAR OMSCHOLING
“De stijging van de werkloosheid met 14% door Covid-19 is ongekend. Werklozen melden zich eerst bij het UWV en na verloop van tijd zal een deel dat nog geen werk heeft gevonden te maken krijgen met de participatiewet en de bijstand. Zoetermeer heeft een centrumrol in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. Het UWV en de gemeenten bekijken samen de mogelijkheden tot omscholing of overstap naar cruciale sectoren zoals transport, logistiek en ICT. Zo helpen we mensen naar kansrijk werk. Ook Ter Zake Het Ondernemershuis en het WerkgeversServicepunt spelen in dit traject een belangrijke rol.”     

WERKGELEGENHEID BEHOUDEN!
“Regelmatig heb ik gesprekken met ondernemers die keihard geraakt zijn. Wat kunnen jullie nog en hoe kunnen we ondersteunen? We denken mee en faciliteren. Vanaf 1 juni is de horeca onder bepaalde voorwaarden weer open. Dezelfde omzet draaien is onmogelijk, maar welke opties bieden perspectief? We zijn gebonden aan de landelijke maatregelen, maar binnen de beperkingen moeten we zoeken naar de mogelijkheden. Ondernemers zijn zeer creatief en creëren vaak nieuwe kansen. Zo is de actie Pioenzoen van Tim Beukering, de Indodrive van Bas Aartsen en Jeffrey Wener en Zo van het land vers op tafel van Marvin Wijnants en Erik Kettenis erg succesvol! Crises leiden dus ook tot innovaties. Werkgelegenheid moet behouden blijven, ook als de anderhalve meter economie weer opstart. Ook daar ligt een taak van de gemeente!”

GEMEENTE ZOETERMEER
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
14079
info@tzho.nl
www.zoetermeer.nl/ondernemers